Set debian/optify to "auto"
[espeaktime] / debian / optify
1 auto