Update to reflect api changes and small patch for alternate audio
[groove] / Makefile
index 39e106d..ad55042 100644 (file)
--- a/Makefile
+++ b/Makefile
@@ -1,22 +1,22 @@
 #############################################################################
 # Makefile for building: groove
-# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.6.2) on: Tue Jul 20 16:35:58 2010
+# Generated by qmake (2.01a) (Qt 4.7.0) on: Sun Dec 5 22:41:24 2010
 # Project:  Groove.pro
 # Template: app
-# Command: /usr/bin/qmake -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -unix CONFIG+=debug -o Makefile Groove.pro
+# Command: /usr/bin/qmake -o Makefile Groove.pro
 #############################################################################
 
 ####### Compiler, tools and options
 
 CC            = gcc
 CXX           = g++
-DEFINES       = -DDATADIR="/usr/share" -DPKGDATADIR="" -DQT_PHONON_LIB -DQT_DBUS_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED
-CFLAGS        = -pipe -g -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
-CXXFLAGS      = -pipe -g -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
-INCPATH       = -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/qt4/QtDBus -I/usr/include/qt4/phonon -I/usr/include/qt4 -I. -I/usr/include/qjson -I/usr/include/qt4/phonon_compat -I. -I.
+DEFINES       = -DDATADIR="/usr/share" -DPKGDATADIR="" -DQT_NO_DEBUG -DQT_PHONON_LIB -DQT_GUI_LIB -DQT_NETWORK_LIB -DQT_CORE_LIB -DQT_SHARED
+CFLAGS        = -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
+CXXFLAGS      = -pipe -O2 -Wall -W -D_REENTRANT $(DEFINES)
+INCPATH       = -I/usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -I. -I/usr/include/qt4/QtCore -I/usr/include/qt4/QtNetwork -I/usr/include/qt4/QtGui -I/usr/include/phonon -I/usr/include/qt4 -I. -I/usr/include/qjson -I/usr/include -I/usr/include/qt4/phonon_compat -I. -I.
 LINK          = g++
-LFLAGS        = 
-LIBS          = $(SUBLIBS)  -L/usr/lib -L/usr/local/lib -lqjson -lphonon -lQtDBus -lQtGui -lQtNetwork -lQtCore -lpthread 
+LFLAGS        = -Wl,-O1
+LIBS          = $(SUBLIBS)  -L/usr/lib -L/usr/local/lib -lqjson -lmpg123 -lpulse-simple -lphonon -lQtGui -lQtNetwork -lQtCore -lpthread 
 AR            = ar cqs
 RANLIB        = 
 QMAKE         = /usr/bin/qmake
@@ -54,7 +54,8 @@ SOURCES       = main.cpp \
                topbar.cpp \
                bottombar.cpp \
                vkb.cpp \
-               searchresults.cpp moc_groove.cpp \
+               searchresults.cpp \
+               mpgplayer.cpp moc_groove.cpp \
                moc_gscom.cpp \
                moc_splayer.cpp \
                moc_streamio.cpp \
@@ -65,6 +66,7 @@ SOURCES       = main.cpp \
                moc_bottombar.cpp \
                moc_vkb.cpp \
                moc_searchresults.cpp \
+               moc_mpgplayer.cpp \
                qrc_res.cpp
 OBJECTS       = main.o \
                groove.o \
@@ -78,6 +80,7 @@ OBJECTS       = main.o \
                bottombar.o \
                vkb.o \
                searchresults.o \
+               mpgplayer.o \
                moc_groove.o \
                moc_gscom.o \
                moc_splayer.o \
@@ -89,23 +92,23 @@ OBJECTS       = main.o \
                moc_bottombar.o \
                moc_vkb.o \
                moc_searchresults.o \
+               moc_mpgplayer.o \
                qrc_res.o
 DIST          = /usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/qconfig.pri \
+               /usr/share/qt4/mkspecs/modules/qt_webkit_version.pri \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_functions.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_config.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/default_pre.prf \
-               /usr/share/qt4/mkspecs/features/debug.prf \
+               /usr/share/qt4/mkspecs/features/release.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/default_post.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/warn_on.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt.prf \
-               /usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf \
-               /usr/share/qt4/mkspecs/features/dbusinterfaces.prf \
-               /usr/share/qt4/mkspecs/features/dbusadaptors.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/unix/thread.prf \
+               /usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/resources.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/uic.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/yacc.prf \
@@ -147,61 +150,55 @@ Makefile: Groove.pro  /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++/qmake.conf /usr/share/qt4
                /usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/qconfig.pri \
+               /usr/share/qt4/mkspecs/modules/qt_webkit_version.pri \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_functions.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_config.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/exclusive_builds.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/default_pre.prf \
-               /usr/share/qt4/mkspecs/features/debug.prf \
+               /usr/share/qt4/mkspecs/features/release.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/default_post.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/warn_on.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt.prf \
-               /usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf \
-               /usr/share/qt4/mkspecs/features/dbusinterfaces.prf \
-               /usr/share/qt4/mkspecs/features/dbusadaptors.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/unix/thread.prf \
+               /usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/resources.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/uic.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/yacc.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/lex.prf \
                /usr/share/qt4/mkspecs/features/include_source_dir.prf \
-               /usr/lib/libphonon.prl \
-               /usr/lib/libQtDBus.prl \
                /usr/lib/libQtGui.prl \
                /usr/lib/libQtNetwork.prl \
                /usr/lib/libQtCore.prl
-       $(QMAKE) -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -unix CONFIG+=debug -o Makefile Groove.pro
+       $(QMAKE) -o Makefile Groove.pro
 /usr/share/qt4/mkspecs/common/g++.conf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/common/unix.conf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/common/linux.conf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/qconfig.pri:
+/usr/share/qt4/mkspecs/modules/qt_webkit_version.pri:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_functions.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt_config.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/exclusive_builds.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/default_pre.prf:
-/usr/share/qt4/mkspecs/features/debug.prf:
+/usr/share/qt4/mkspecs/features/release.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/default_post.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/warn_on.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/qt.prf:
-/usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf:
-/usr/share/qt4/mkspecs/features/dbusinterfaces.prf:
-/usr/share/qt4/mkspecs/features/dbusadaptors.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/unix/thread.prf:
+/usr/share/qt4/mkspecs/features/moc.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/resources.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/uic.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/yacc.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/lex.prf:
 /usr/share/qt4/mkspecs/features/include_source_dir.prf:
-/usr/lib/libphonon.prl:
-/usr/lib/libQtDBus.prl:
 /usr/lib/libQtGui.prl:
 /usr/lib/libQtNetwork.prl:
 /usr/lib/libQtCore.prl:
 qmake:  FORCE
-       @$(QMAKE) -spec /usr/share/qt4/mkspecs/linux-g++ -unix CONFIG+=debug -o Makefile Groove.pro
+       @$(QMAKE) -o Makefile Groove.pro
 
 dist: 
        @$(CHK_DIR_EXISTS) .tmp/groove1.0.0 || $(MKDIR) .tmp/groove1.0.0 
-       $(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) .tmp/groove1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents groove.h gscom.h splayer.h streamio.h playlist.h downloadmanager.h grooveprogressbar.h topbar.h bottombar.h vkb.h searchresults.h .tmp/groove1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents res.qrc .tmp/groove1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents main.cpp groove.cpp gscom.cpp splayer.cpp streamio.cpp playlist.cpp downloadmanager.cpp grooveprogressbar.cpp topbar.cpp bottombar.cpp vkb.cpp searchresults.cpp .tmp/groove1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents topbar.ui bottombar.ui vkb.ui searchresults.ui .tmp/groove1.0.0/ && (cd `dirname .tmp/groove1.0.0` && $(TAR) groove1.0.0.tar groove1.0.0 && $(COMPRESS) groove1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname .tmp/groove1.0.0`/groove1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r .tmp/groove1.0.0
+       $(COPY_FILE) --parents $(SOURCES) $(DIST) .tmp/groove1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents groove.h gscom.h splayer.h streamio.h playlist.h downloadmanager.h grooveprogressbar.h topbar.h bottombar.h vkb.h searchresults.h mpgplayer.h .tmp/groove1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents res.qrc .tmp/groove1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents main.cpp groove.cpp gscom.cpp splayer.cpp streamio.cpp playlist.cpp downloadmanager.cpp grooveprogressbar.cpp topbar.cpp bottombar.cpp vkb.cpp searchresults.cpp mpgplayer.cpp .tmp/groove1.0.0/ && $(COPY_FILE) --parents topbar.ui bottombar.ui vkb.ui searchresults.ui .tmp/groove1.0.0/ && (cd `dirname .tmp/groove1.0.0` && $(TAR) groove1.0.0.tar groove1.0.0 && $(COMPRESS) groove1.0.0.tar) && $(MOVE) `dirname .tmp/groove1.0.0`/groove1.0.0.tar.gz . && $(DEL_FILE) -r .tmp/groove1.0.0
 
 
 clean:compiler_clean 
@@ -216,13 +213,15 @@ distclean: clean
        -$(DEL_FILE) Makefile
 
 
+check: first
+
 mocclean: compiler_moc_header_clean compiler_moc_source_clean
 
 mocables: compiler_moc_header_make_all compiler_moc_source_make_all
 
-compiler_moc_header_make_all: moc_groove.cpp moc_gscom.cpp moc_splayer.cpp moc_streamio.cpp moc_playlist.cpp moc_downloadmanager.cpp moc_grooveprogressbar.cpp moc_topbar.cpp moc_bottombar.cpp moc_vkb.cpp moc_searchresults.cpp
+compiler_moc_header_make_all: moc_groove.cpp moc_gscom.cpp moc_splayer.cpp moc_streamio.cpp moc_playlist.cpp moc_downloadmanager.cpp moc_grooveprogressbar.cpp moc_topbar.cpp moc_bottombar.cpp moc_vkb.cpp moc_searchresults.cpp moc_mpgplayer.cpp
 compiler_moc_header_clean:
-       -$(DEL_FILE) moc_groove.cpp moc_gscom.cpp moc_splayer.cpp moc_streamio.cpp moc_playlist.cpp moc_downloadmanager.cpp moc_grooveprogressbar.cpp moc_topbar.cpp moc_bottombar.cpp moc_vkb.cpp moc_searchresults.cpp
+       -$(DEL_FILE) moc_groove.cpp moc_gscom.cpp moc_splayer.cpp moc_streamio.cpp moc_playlist.cpp moc_downloadmanager.cpp moc_grooveprogressbar.cpp moc_topbar.cpp moc_bottombar.cpp moc_vkb.cpp moc_searchresults.cpp moc_mpgplayer.cpp
 moc_groove.cpp: gscom.h \
                splayer.h \
                streamio.h \
@@ -231,6 +230,7 @@ moc_groove.cpp: gscom.h \
                playlist.h \
                topbar.h \
                vkb.h \
+               bottombar.h \
                groove.h
        /usr/bin/moc-qt4 $(DEFINES) $(INCPATH) groove.h -o moc_groove.cpp
 
@@ -279,10 +279,15 @@ moc_vkb.cpp: vkb.h
 moc_searchresults.cpp: searchresults.h
        /usr/bin/moc-qt4 $(DEFINES) $(INCPATH) searchresults.h -o moc_searchresults.cpp
 
-compiler_dbus_interface_source_make_all:
-compiler_dbus_interface_source_clean:
-compiler_dbus_adaptor_source_make_all:
-compiler_dbus_adaptor_source_clean:
+moc_mpgplayer.cpp: streamio.h \
+               splayer.h \
+               grooveprogressbar.h \
+               qmaemo5rotator.h \
+               playlist.h \
+               gscom.h \
+               mpgplayer.h
+       /usr/bin/moc-qt4 $(DEFINES) $(INCPATH) mpgplayer.h -o moc_mpgplayer.cpp
+
 compiler_rcc_make_all: qrc_res.cpp
 compiler_rcc_clean:
        -$(DEL_FILE) qrc_res.cpp
@@ -309,14 +314,6 @@ compiler_image_collection_clean:
        -$(DEL_FILE) qmake_image_collection.cpp
 compiler_moc_source_make_all:
 compiler_moc_source_clean:
-compiler_dbus_interface_header_make_all:
-compiler_dbus_interface_header_clean:
-compiler_dbus_interface_moc_make_all:
-compiler_dbus_interface_moc_clean:
-compiler_dbus_adaptor_header_make_all:
-compiler_dbus_adaptor_header_clean:
-compiler_dbus_adaptor_moc_make_all:
-compiler_dbus_adaptor_moc_clean:
 compiler_uic_make_all: ui_topbar.h ui_bottombar.h ui_vkb.h ui_searchresults.h
 compiler_uic_clean:
        -$(DEL_FILE) ui_topbar.h ui_bottombar.h ui_vkb.h ui_searchresults.h
@@ -350,7 +347,8 @@ main.o: main.cpp groove.h \
                qmaemo5rotator.h \
                playlist.h \
                topbar.h \
-               vkb.h
+               vkb.h \
+               bottombar.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o main.o main.cpp
 
 groove.o: groove.cpp groove.h \
@@ -362,14 +360,16 @@ groove.o: groove.cpp groove.h \
                playlist.h \
                topbar.h \
                vkb.h \
-               bottombar.h
+               bottombar.h \
+               mpgplayer.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o groove.o groove.cpp
 
 gscom.o: gscom.cpp gscom.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o gscom.o gscom.cpp
 
-splayer.o: splayer.cpp splayer.h \
+splayer.o: splayer.cpp mpgplayer.h \
                streamio.h \
+               splayer.h \
                grooveprogressbar.h \
                qmaemo5rotator.h \
                playlist.h \
@@ -412,6 +412,15 @@ searchresults.o: searchresults.cpp searchresults.h \
                ui_searchresults.h
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o searchresults.o searchresults.cpp
 
+mpgplayer.o: mpgplayer.cpp mpgplayer.h \
+               streamio.h \
+               splayer.h \
+               grooveprogressbar.h \
+               qmaemo5rotator.h \
+               playlist.h \
+               gscom.h
+       $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o mpgplayer.o mpgplayer.cpp
+
 moc_groove.o: moc_groove.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o moc_groove.o moc_groove.cpp
 
@@ -445,6 +454,9 @@ moc_vkb.o: moc_vkb.cpp
 moc_searchresults.o: moc_searchresults.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o moc_searchresults.o moc_searchresults.cpp
 
+moc_mpgplayer.o: moc_mpgplayer.cpp 
+       $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o moc_mpgplayer.o moc_mpgplayer.cpp
+
 qrc_res.o: qrc_res.cpp 
        $(CXX) -c $(CXXFLAGS) $(INCPATH) -o qrc_res.o qrc_res.cpp
 
@@ -453,25 +465,16 @@ qrc_res.o: qrc_res.cpp
 install_target: first FORCE
        @$(CHK_DIR_EXISTS) $(INSTALL_ROOT)/usr/bin/ || $(MKDIR) $(INSTALL_ROOT)/usr/bin/ 
        -$(INSTALL_PROGRAM) "$(QMAKE_TARGET)" "$(INSTALL_ROOT)/usr/bin/$(QMAKE_TARGET)"
+       -$(STRIP) "$(INSTALL_ROOT)/usr/bin/$(QMAKE_TARGET)"
 
 uninstall_target:  FORCE
        -$(DEL_FILE) "$(INSTALL_ROOT)/usr/bin/$(QMAKE_TARGET)"
        -$(DEL_DIR) $(INSTALL_ROOT)/usr/bin/ 
 
 
-install_desktop: first FORCE
-       @$(CHK_DIR_EXISTS) $(INSTALL_ROOT)/usr/share/applications/hildon/ || $(MKDIR) $(INSTALL_ROOT)/usr/share/applications/hildon/ 
-       -$(INSTALL_FILE) /scratchbox/users/eli/home/eli/qt4/Groove/groove.desktop $(INSTALL_ROOT)/usr/share/applications/hildon/
-
-
-uninstall_desktop:  FORCE
-       -$(DEL_FILE) -r $(INSTALL_ROOT)/usr/share/applications/hildon/groove.desktop
-       -$(DEL_DIR) $(INSTALL_ROOT)/usr/share/applications/hildon/ 
-
-
 install_icon64: first FORCE
        @$(CHK_DIR_EXISTS) $(INSTALL_ROOT)/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/ || $(MKDIR) $(INSTALL_ROOT)/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/ 
-       -$(INSTALL_FILE) /scratchbox/users/eli/home/eli/qt4/Groove/groove.png $(INSTALL_ROOT)/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/
+       -$(INSTALL_FILE) /home/eli/Projects/groove/groove.png $(INSTALL_ROOT)/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/
 
 
 uninstall_icon64:  FORCE
@@ -479,9 +482,9 @@ uninstall_icon64:  FORCE
        -$(DEL_DIR) $(INSTALL_ROOT)/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/ 
 
 
-install:  install_target install_desktop install_icon64  FORCE
+install:  install_target install_icon64  FORCE
 
-uninstall: uninstall_target uninstall_desktop uninstall_icon64   FORCE
+uninstall: uninstall_target uninstall_icon64   FORCE
 
 FORCE: