Cleanup.
[jamendo] / jamendo.install
2010-02-16 Jarosław JaryszewInitial commit