Merge branch 'develop'
[lichviet] / www / index.html
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
2 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> 
3 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> 
4 <head> 
5         <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /> 
6         <title>Lich Viet (VietNamese Lunar Calendar) for Maemo 5/MeeGo</title> 
7 </head> 
8 <style> 
9         html,body{
10                 font-family: Tahoma, Arial;
11                 font-size: 0.9em;
12                 font-weight: normal;
13                 color: #404040;
14         }
15 </style> 
16 <body> 
17 <h3>Thông tin cơ bản</h3>
18 * <strong>Lịch Việt (VietNamese Lunar Calendar) dành cho Maemo 5 (PR1.3) và MeeGo 1.2 Harmattan.</strong><br>
19 * Ngôn ngữ : <strong>Tiếng Việt</strong><br>
20 * Phát triển bởi : <strong>Cuong Le (<a href="mailto:metacuong@gmail.com">metacuong@gmail.com</a>)</strong><br>
21 * Phiên bản mới nhất : <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/lichviet/1.0.2-7-fremantle1/">1.0.2-7-fremantle1</a></strong> <strong>unstable-develop</strong><br>
22 * Đang ở kho : <strong><a href="http://maemo.org/packages/view/lichviet/">extras-devel, extras-testing</a></strong><br>
23 * Sử dụng giấy phép nguồn mở : <strong><a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GNU/GPLv2</a></strong><br>
24 * Thư viện nền : <a href="http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtbinding.html">QML Bindings in C++</a>, <a href="http://qt.nokia.com/qtquick/">QtQuick</a>, và <a href="http://labs.qt.nokia.com/2011/09/01/qt-4-7-4-released/">Qt libs 4.7.4 released</a>
25 <br><br>
26 * Mã nguồn được host tại garage.maemo.org : <a href="https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet">https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet</a><br>
27 * Báo cáo lỗi : <a href="https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235">https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235</a>
28 <h3>Cài đặt</h3>
29 * Trực tiếp từ trình duyệt MicroB (Maemo 5) : <a href="http://repository.maemo.org/extras-testing/dists/fremantle/install/lichviet.install">lichviet.install</a>
30 * Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-7-fremantle1_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
31 <br>* Dùng <strong>App. Manager</strong> để tải về và cài đặt (dùng từ khóa : 'Lich' để tìm) từ kho e<strong>xtras-devel</strong>.  
32 <h3>Sự cố và cách khắc phục sau khi cài đặt và chạy</h3>
33 * Bị đen màn hình -> tiến hành cài đặt 2 gói <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/mcsp/1.0-6/">mcsp</a></strong> và <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/qtquickcompat/0.1.0/">qtquickcompat</a></strong>.
34 <h3>Một số hình ảnh tham khảo</h3>
35 <img src="https://lh3.googleusercontent.com/-oLr8QksP67o/TnNVXOvXugI/AAAAAAAAAKg/_spfC-tMIJ4/Screenshot-20110916-205720.jpg" alt="" border="1" />
36 <img src="https://lh5.googleusercontent.com/-BdNGWrJbueY/TnNowmp7xKI/AAAAAAAAAKw/s4glElRRloI/Screenshot-20110916-222329.jpg" alt="" border="1"/>
37 <img src="https://lh5.googleusercontent.com/-k2GcSW_G1kY/TnNVcNehyHI/AAAAAAAAAKo/Tiig193-ukc/Screenshot-20110916-205753.jpg" alt="" border="1"/>
38 <img src="https://lh6.googleusercontent.com/-oSxnCOCvvRo/TnNVecZNi2I/AAAAAAAAAKs/jYi9OOAIIbQ/Screenshot-20110916-205806.jpg" alt="" border="1"/>
39 <br>
40 <br>
41 This page was last modified 10:50 AM, 23 Septemper 2011 (UTC + 7).
42 </body> 
43 </html>