changes index page
authorCuong Le <metacuong@gmail.com>
Fri, 23 Sep 2011 04:02:16 +0000 (11:02 +0700)
committerCuong Le <metacuong@gmail.com>
Fri, 23 Sep 2011 04:02:16 +0000 (11:02 +0700)
qml/LichViet/amlich-hnd.js
www/index.html

index fbcdae5..ec77e95 100644 (file)
@@ -157,6 +157,7 @@ function decodeLunarYear(yy, k) {
 \r
        LML = leapMonthLength;\r
        RMM = regularMonths;\r
+\r
        return ly;\r
 }\r
 \r
@@ -201,6 +202,7 @@ function getYearInfo(yyyy) {
 var FIRST_DAY = jdn(25, 1, 1800); // Tet am lich 1800\r
 var LAST_DAY = jdn(31, 12, 2199);\r
 \r
+\r
 function findLunarDate(jd, ly) {\r
        if (jd > LAST_DAY || jd < FIRST_DAY || ly[0].jd > jd) {\r
                return new LunarDate(0, 0, 0, 0, jd);\r
@@ -211,6 +213,7 @@ function findLunarDate(jd, ly) {
        }\r
        var off = jd - ly[i].jd;\r
         var ret = new LunarDate(ly[i].day+off, ly[i].month, ly[i].year, ly[i].leap, jd);\r
+\r
        return ret;\r
 }\r
 \r
index 5a11e71..71fe27b 100644 (file)
@@ -18,7 +18,7 @@
 * <strong>Lịch Việt (VietNamese Lunar Calendar) dành cho Maemo 5 (PR1.3) và MeeGo 1.2 Harmattan.</strong><br>
 * Ngôn ngữ : <strong>Tiếng Việt</strong><br>
 * Phát triển bởi : <strong>Cuong Le (<a href="mailto:metacuong@gmail.com">metacuong@gmail.com</a>)</strong><br>
-* Phiên bản mới nhất : <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/lichviet/1.0.2-7/">1.0.2-7</a></strong> <strong>unstable-develop</strong><br>
+* Phiên bản mới nhất : <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/lichviet/1.0.2-7-fremantle1/">1.0.2-7-fremantle1</a></strong> <strong>unstable-develop</strong><br>
 * Đang ở kho : <strong><a href="http://maemo.org/packages/view/lichviet/">extras-devel, extras-testing</a></strong><br>
 * Sử dụng giấy phép nguồn mở : <strong><a href="http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html">GNU/GPLv2</a></strong><br>
 * Thư viện nền : <a href="http://doc.qt.nokia.com/4.7-snapshot/qtbinding.html">QML Bindings in C++</a>, <a href="http://qt.nokia.com/qtquick/">QtQuick</a>, và <a href="http://labs.qt.nokia.com/2011/09/01/qt-4-7-4-released/">Qt libs 4.7.4 released</a>
@@ -26,7 +26,7 @@
 * Mã nguồn được host tại garage.maemo.org : <a href="https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet">https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet</a><br>
 * Báo cáo lỗi : <a href="https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235">https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235</a>
 <h3>Cài đặt</h3>
-* Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-7_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
+* Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-7-fremantle1_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
 <br>* Dùng <strong>App. Manager</strong> để tải về và cài đặt (dùng từ khóa : 'Lich' để tìm) từ kho e<strong>xtras-devel</strong>.  
 <h3>Sự cố và cách khắc phục sau khi cài đặt và chạy</h3>
 * Bị đen màn hình -> tiến hành cài đặt 2 gói <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/mcsp/1.0-6/">mcsp</a></strong> và <strong><a href="http://maemo.org/packages/package_instance/view/fremantle_extras-devel_free_armel/qtquickcompat/0.1.0/">qtquickcompat</a></strong>.
@@ -37,6 +37,6 @@
 <img src="https://lh6.googleusercontent.com/-oSxnCOCvvRo/TnNVecZNi2I/AAAAAAAAAKs/jYi9OOAIIbQ/Screenshot-20110916-205806.jpg" alt="" border="1"/>
 <br>
 <br>
-This page was last modified 08:59 PM, 16 Septemper 2011 (UTC + 7).
+This page was last modified 10:50 AM, 23 Septemper 2011 (UTC + 7).
 </body> 
 </html>