changes index page
authorCuong Le <metacuong@gmail.com>
Fri, 23 Sep 2011 06:36:37 +0000 (13:36 +0700)
committerCuong Le <metacuong@gmail.com>
Fri, 23 Sep 2011 06:36:37 +0000 (13:36 +0700)
www/index.html

index 71fe27b..21fdb43 100644 (file)
@@ -26,6 +26,7 @@
 * Mã nguồn được host tại garage.maemo.org : <a href="https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet">https://garage.maemo.org/plugins/ggit/browse.php/?p=lichviet</a><br>
 * Báo cáo lỗi : <a href="https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235">https://garage.maemo.org/tracker/?group_id=2235</a>
 <h3>Cài đặt</h3>
+* Trực tiếp từ trình duyệt MicroB (Maemo 5) : <a href="http://repository.maemo.org/extras-testing/dists/fremantle/install/lichviet.install">lichviet.install</a>
 * Dùng <strong>dpkg -i</strong> trong terminal (lưu ý phải có quyền root), tải về phiên bản mới nhất <a href="http://repository.maemo.org/extras-devel/pool/fremantle/free/l/lichviet/lichviet_1.0.2-7-fremantle1_armel.deb"><strong>tại đây</strong></a> (deb package).
 <br>* Dùng <strong>App. Manager</strong> để tải về và cài đặt (dùng từ khóa : 'Lich' để tìm) từ kho e<strong>xtras-devel</strong>.  
 <h3>Sự cố và cách khắc phục sau khi cài đặt và chạy</h3>