Fill better the name fields in created contacts (fixes NB#133593)
[modest] / po / sv_SE.po
1 # Swedish translation of modest.
2 # Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
3 # This file is distributed under the same license as the modest package.
4 # Daniel Nylander <po@danielnylander.se>, 2008.
5 #
6 msgid ""
7 msgstr ""
8 "Project-Id-Version: modest 20071102150317\n"
9 "Report-Msgid-Bugs-To: rami.abbad@nokia.com\n"
10 "POT-Creation-Date: 2007.11.02 15:03+0200\n"
11 "PO-Revision-Date: 2008-01-17 00:58+0100\n"
12 "Last-Translator: Daniel Nylander <po@danielnylander.se>\n"
13 "Language-Team: Swedish\n"
14 "MIME-Version: 1.0\n"
15 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1\n"
18
19 msgid "emev_ib_ui_imap_server_not_support_error"
20 msgstr "Åtgärden stöds inte av IMAP-servern"
21
22 msgid "emev_ib_ui_imap_uid_fetch_error"
23 msgstr "Kunde inte hämta meddelandet"
24
25 msgid "emev_ib_ui_imap_unable_to_rename"
26 msgstr ""
27 "Kunde inte byta namn.\n"
28 "Ogiltigt mappnamn."
29
30 msgid "emev_ib_ui_pop3_msg_lock_error"
31 msgstr "Kunde inte komma åt e-postkonto. Ett annat program kanske använder det."
32
33 msgid "emev_ib_ui_smtp_send_error"
34 msgstr "SMTP-sändning misslyckades. Försök igen senare."
35
36 msgid "emev_ib_ui_smtp_server_invalid"
37 msgstr "Kunde inte ansluta till SMTP-servern %s eller att den inte finns. Servern kan vara otillgänglig för tillfället. Kontrollera att ditt nätverk har åtkomst till servern."
38
39 msgid "emev_nc_close_windows"
40 msgstr "Flera fönster är för närvarande öppnade. Stäng alla e-postprogram?"
41
42 msgid "emev_nc_delete_attachment"
43 msgid_plural "emev_nc_delete_attachments"
44 msgstr[0] ""
45 "Ta bort bilaga från meddelande?\n"
46 "%s"
47 msgstr[1] "Ta bort markerade bilagor från meddelande?"
48
49 msgid "emev_nc_delete_mailbox"
50 msgstr "Borttagning av detta e-postkonto kommer att ta bort alla lokala kopior av meddelanden hämtade till detta kontots inkorg. Ta bort ändå?"
51
52 msgid "emev_nc_delete_mailboximap"
53 msgstr "Borttagning av detta e-postkonto kommer att ta bort alla lokala kopior av meddelanden hämtade till detta kontots inkorg och IMAP-mappar. Ta bort ändå?"
54
55 msgid "emev_nc_delete_message"
56 msgid_plural "emev_nc_delete_messages"
57 msgstr[0] ""
58 "Ta bort meddelandet?\n"
59 "%s"
60 msgstr[1] "Ta bort meddelanden?"
61
62 msgid "emev_nc_disconnect_account"
63 msgstr "Uppkopplad redigering av e-postkonto kommer att innebära att den kopplar från och kommer att avbryta alla aktuella åtgärder. Fortsätt ändå?"
64
65 msgid "emev_nc_formatting_lost"
66 msgstr ""
67 "All nuvarande formatering kommer att tas bort.\n"
68 "Fortsätt ändå?"
69
70 msgid "emev_nc_mailbox_inuse"
71 msgstr "E-postkontot används"
72
73 msgid "emev_nc_mailbox_notavailable"
74 msgstr "E-postkontot är inte tillgängligt"
75
76 msgid "emev_nc_unabletomove_item"
77 msgid_plural "emev_nc_unabletomove_items"
78 msgstr[0] "Kunde inte flytta objekt"
79 msgstr[1] "Kunde inte flytta %d objekt"
80
81 msgid "emev_ni_internal_error"
82 msgstr "Ett fel inträffade"
83
84 msgid "emev_ni_ui_imap_connect_server_error"
85 msgstr "Kunde inte ansluta till %s. Servernamnet eller portnumret kan vara felaktiga."
86
87 msgid "emev_ni_ui_imap_message_not_available_in_server"
88 msgstr "Meddelandet %s är inte tillgängligt på servern."
89
90 msgid "emev_ni_ui_pop3_msg_connect_error"
91 msgstr "Kunde inte ansluta till %s. Servernamnet eller portnumret kan vara felaktiga."
92
93 msgid "emev_ni_ui_pop3_msg_eof"
94 msgstr ""
95 "Anslutningen avslutades av e-postservern.\n"
96 "Hämtning av meddelande avbröts. Försök ansluta igen."
97
98 msgid "emev_ni_ui_pop3_msg_recv_error"
99 msgstr ""
100 "Fel inträffade vid behandling av meddelande.\n"
101 "Meddelandet kanske inte finns på servern."
102
103 msgid "emev_ni_ui_smtp_authentication_fail_error"
104 msgstr "SMTP-autentisering misslyckades. Kontrollera användarnamn och lösenord eller att du har åtkomst till %s."
105
106 msgid "emev_ni_ui_smtp_passwd_invalid"
107 msgstr "SMTP-lösenordet inte angivet. Redigera alternativen för postlådan %s och ange lösenordet för servern %s."
108
109 msgid "emev_ni_ui_smtp_userid_invalid"
110 msgstr "SMTP-användarnamnet inte angivet. Redigera alternativen för kontot %s och ange lösenordet för servern %s."
111
112 msgid "emev_ui_imap_inbox_select_error"
113 msgstr "Kunde inte välja serverns inkorg. Starta om programmet och försök igen."
114
115 msgid "emev_ui_pop3_msg_socket_error"
116 msgstr "Fel i uttagsåtgärd. Om SSL-kryptering används, prova att inaktivera SSL och försök igen."
117
118 msgid "imum_nc_wizard_confirm_lose_changes"
119 msgstr "Alla ändringar gjorda kommer att gå förlorade. Fortsätt ändå?"
120
121 msgid "mail_fi_emailtype_imap"
122 msgstr "IMAP4"
123
124 msgid "mail_fi_emailtype_pop3"
125 msgstr "POP3"
126
127 msgid "mail_fi_password"
128 msgstr "Lösenord"
129
130 msgid "mail_fi_username"
131 msgstr "Användarnamn"
132
133 msgid "mail_ia_password_info"
134 msgstr "Ange lösenord för servern %s"
135
136 msgid "mail_ib_account_name_already_existing"
137 msgstr "Titeln för e-postkonto används redan"
138
139 msgid "mail_ib_checking_names"
140 msgstr "Kontrollerar namn"
141
142 msgid "mail_ib_contacts_file_access_permission"
143 msgstr "Kunde inte komma åt kontaktinformation"
144
145 msgid "mail_ib_file_operation_failed"
146 msgstr "Filfel"
147
148 msgid "mail_ib_imap_server_sync_error"
149 msgstr ""
150 "Fel vid IMAP-synkronisering när meddelanden behandlades.\n"
151 "Genomför Skicka-Ta emot-åtgärd för e-postkontot %s."
152
153 msgid "mail_ib_login_cancelled"
154 msgstr "Inloggning avbröts"
155
156 msgid "mail_ib_notavailable_downloading"
157 msgstr "Inte tillgänglig när meddelande hämtas"
158
159 msgid "mail_ib_nothing_to_find"
160 msgstr "Ingenting att söka efter"
161
162 msgid "mail_ib_opening_draft_message"
163 msgstr "Öppnar"
164
165 msgid "mail_ib_setting_failed"
166 msgstr "Kunde inte spara inställningar"
167
168 msgid "mail_ib_ui_folder_copy_msgs_error"
169 msgstr "Kunde inte kopiera meddelanden"
170
171 msgid "mail_ib_unable_to_purge_attachments"
172 msgstr "Kunde inte ta bort bilagor"
173
174 msgid "mail_in_ui_folder_copy_target_error"
175 msgstr "Kunde inte kopiera till aktuell plats"
176
177 msgid "mail_in_ui_folder_create_error"
178 msgstr "Kunde inte skapa mapp"
179
180 msgid "mail_in_ui_folder_delete_error"
181 msgstr "Kunde inte ta bort mapp"
182
183 msgid "mail_in_ui_folder_move_target_error"
184 msgstr "Kunde inte flytta till aktuell plats"
185
186 msgid "mail_ln_sent"
187 msgstr "Skickat"
188
189 msgid "mail_me_opening"
190 msgstr "Öppnar"
191
192 msgid "mail_me_receiving"
193 msgstr "Hämtar"
194
195 msgid "mail_nc_msg_count_limit_exceeded"
196 msgstr "Det finns %d nya meddelanden på servern men gränsen är inställd till %d meddelanden. Vill du hämta alla meddelanden eller bara de nyaste upp till angiven gräns?"
197
198 msgid "mail_ni_ssl_certificate_error"
199 msgstr "Säker anslutning misslyckades"
200
201 msgid "mail_ni_ui_folder_file_error"
202 msgstr "Filfel"
203
204 msgid "mail_ni_ui_folder_get_header_error"
205 msgstr "Kunde inte hämta meddelanderubrik"
206
207 msgid "mail_ni_ui_folder_get_msg_folder_error"
208 msgstr "Kunde inte hämta meddelande"
209
210 msgid "mail_ti_password_protected"
211 msgstr "Lösenordsskyddat"
212
213 msgid "mail_usr_not_available_on_server_dev"
214 msgstr "Mottagaren hittades inte på server"
215
216 msgid "mail_va_attachment"
217 msgstr "Bilaga:"
218
219 msgid "mail_va_cc"
220 msgstr "Kopia:"
221
222 msgid "mail_va_date"
223 msgstr "Datum:"
224
225 msgid "mail_va_from"
226 msgstr "Från:"
227
228 msgid "mail_va_fw"
229 msgstr "Vb"
230
231 msgid "mail_va_hotfix1"
232 msgstr "Blindkopia:"
233
234 msgid "mail_va_new_email"
235 msgstr "Nytt meddelande"
236
237 msgid "mail_va_no_subject"
238 msgstr "(inget ämne)"
239
240 msgid "mail_va_no_to"
241 msgstr "(ingen adress)"
242
243 msgid "mail_va_re"
244 msgstr "Sv"
245
246 msgid "mail_va_saved_to_drafts"
247 msgstr "Sparat till %s"
248
249 msgid "mail_va_subject"
250 msgstr "Ämne:"
251
252 msgid "mail_va_time"
253 msgstr "Tid:"
254
255 msgid "mail_va_to"
256 msgstr "Till:"
257
258 msgid "mcen_ap_name"
259 msgstr "E-post"
260
261 msgid "mcen_bd_close"
262 msgstr "Stäng"
263
264 msgid "mcen_bd_delete"
265 msgstr "Ta bort"
266
267 msgid "mcen_bd_dialog_cancel"
268 msgstr "Avbryt"
269
270 msgid "mcen_bd_dialog_ok"
271 msgstr "OK"
272
273 msgid "mcen_bd_edit"
274 msgstr "Redigera"
275
276 msgid "mcen_bd_get_all"
277 msgstr "Hämta alla"
278
279 msgid "mcen_bd_new"
280 msgstr "Nytt"
281
282 msgid "mcen_bd_newest_only"
283 msgstr "Endast nyaste"
284
285 msgid "mcen_bd_no"
286 msgstr "Nej"
287
288 msgid "mcen_bd_view"
289 msgstr "Visa"
290
291 msgid "mcen_bd_yes"
292 msgstr "Ja"
293
294 msgid "mcen_fi_account_title"
295 msgstr "Kontotitel"
296
297 msgid "mcen_fi_add_email_name"
298 msgstr "E-post"
299
300 msgid "mcen_fi_advanced_settings"
301 msgstr "Avancerade inställningar"
302
303 msgid "mcen_fi_advsetup_connection_smtp"
304 msgstr "Använd anslutningsspecifika SMTP-servrar:"
305
306 msgid "mcen_fi_advsetup_leave_on_server"
307 msgstr "Lämna meddelanden på server"
308
309 msgid "mcen_fi_advsetup_limit_retrieve"
310 msgstr "Begränsa hämtning"
311
312 msgid "mcen_fi_advsetup_optional_smtp"
313 msgstr "SMTP-servrar:"
314
315 msgid "mcen_fi_advsetup_other_security_none"
316 msgstr "Ingen"
317
318 msgid "mcen_fi_advsetup_other_security_normal"
319 msgstr "Normal (TLS)"
320
321 msgid "mcen_fi_advsetup_other_security_secureimap4s"
322 msgstr "SSL (IMAP4S)"
323
324 msgid "mcen_fi_advsetup_other_security_securepop3s"
325 msgstr "SSL (POP3S)"
326
327 msgid "mcen_fi_advsetup_other_security_ssl"
328 msgstr "SSL"
329
330 msgid "mcen_fi_advsetup_retrieve_100"
331 msgstr "Senaste 100"
332
333 msgid "mcen_fi_advsetup_retrieve_20"
334 msgstr "Senaste 20"
335
336 msgid "mcen_fi_advsetup_retrieve_200"
337 msgstr "Senaste 200"
338
339 msgid "mcen_fi_advsetup_retrieve_50"
340 msgstr "Senaste 50"
341
342 msgid "mcen_fi_advsetup_retrieve_nolimit"
343 msgstr "Ingen gräns"
344
345 msgid "mcen_fi_advsetup_retrievetype"
346 msgstr "Hämta"
347
348 msgid "mcen_fi_advsetup_retrievetype_headers"
349 msgstr "Endast rubriker"
350
351 msgid "mcen_fi_advsetup_retrievetype_messages"
352 msgstr "Meddelanden"
353
354 msgid "mcen_fi_advsetup_retrievetype_messages_attachments"
355 msgstr "Meddelanden och bilagor"
356
357 msgid "mcen_fi_advsetup_sizelimit"
358 msgstr "Storleksgräns för meddelande (kB)"
359
360 msgid "mcen_fi_advsetup_smtp_cram_md5"
361 msgstr "CRAM-MD5"
362
363 msgid "mcen_fi_advsetup_smtp_login"
364 msgstr "Inloggning"
365
366 msgid "mcen_fi_advsetup_smtp_none"
367 msgstr "Ingen"
368
369 msgid "mcen_fi_country"
370 msgstr "Land"
371
372 msgid "mcen_fi_email_signature"
373 msgstr "Signatur"
374
375 msgid "mcen_fi_email_signatures_use_signature"
376 msgstr "Använd signatur"
377
378 msgid "mcen_fi_emailsetup_port"
379 msgstr "Port"
380
381 msgid "mcen_fi_folder_properties_foldername"
382 msgstr "Mappnamn"
383
384 msgid "mcen_fi_folder_properties_messages"
385 msgstr "Antal meddelanden"
386
387 msgid "mcen_fi_folder_properties_size"
388 msgstr "Storlek"
389
390 msgid "mcen_fi_localroot_description"
391 msgstr "Lokala mappar på %s"
392
393 msgid "mcen_fi_message_properties_cc"
394 msgstr "Kopia: "
395
396 msgid "mcen_fi_message_properties_created"
397 msgstr "Skapat: "
398
399 msgid "mcen_fi_message_properties_from"
400 msgstr "Från: "
401
402 msgid "mcen_fi_message_properties_received"
403 msgstr "Mottaget: "
404
405 msgid "mcen_fi_message_properties_sent"
406 msgstr "Skickat: "
407
408 msgid "mcen_fi_message_properties_size"
409 msgstr "Storlek: "
410
411 msgid "mcen_fi_message_properties_subject"
412 msgstr "Ämne: "
413
414 msgid "mcen_fi_message_properties_to"
415 msgstr "Till: "
416
417 msgid "mcen_fi_new_folder_name"
418 msgstr "Namn"
419
420 msgid "mcen_fi_options_autoupdate"
421 msgstr "Uppdatera automatiskt"
422
423 msgid "mcen_fi_options_connectiontype"
424 msgstr "Uppdatera när ansluten via"
425
426 msgid "mcen_fi_options_messageformat"
427 msgstr "Standardformat för meddelande"
428
429 msgid "mcen_fi_options_playsound"
430 msgstr "Spela upp ljud när meddelande anländer"
431
432 msgid "mcen_fi_options_updateinterval"
433 msgstr "Uppdateringsintervall"
434
435 msgid "mcen_fi_remoteroot_account"
436 msgstr "%s-konto"
437
438 msgid "mcen_fi_rootfolder_folders"
439 msgstr "Mappar"
440
441 msgid "mcen_fi_rootfolder_messages"
442 msgstr "Meddelanden"
443
444 msgid "mcen_fi_rootfolder_size"
445 msgstr "Total storlek"
446
447 msgid "mcen_fi_serviceprovider"
448 msgstr "Tjänsteleverantör"
449
450 msgid "mcen_ia_accountdetails"
451 msgstr "Välj ditt land och tjänsteleverantör från nedanstående lista."
452
453 msgid "mcen_ia_add_email_name"
454 msgstr "Namn"
455
456 msgid "mcen_ia_customsetup_complete"
457 msgstr ""
458 "Klicka \"Slutför\" för att spara eller \"Avbryt\" för att kasta inställningarna.\n"
459 "Klicka \"Redigera\" för att ändra avancerade kontoinställningar."
460
461 msgid "mcen_ia_default_folder_name"
462 msgstr "Ny mapp"
463
464 msgid "mcen_ia_default_folder_name_s"
465 msgstr "Ny mapp %s"
466
467 msgid "mcen_ia_easysetup_complete"
468 msgstr "Klicka \"Slutför\" för att spara eller \"Avbryt\" för att kasta inställningarna. Du kan ändra dina inställningar senare från  \"Verktyg > Konton...\"."
469
470 msgid "mcen_ia_editor_attach_filename"
471 msgstr "<Bilaga:> "
472
473 msgid "mcen_ia_editor_original_message"
474 msgstr "----- Ursprungligt meddelande -----"
475
476 msgid "mcen_ia_email_signatures_edit_dlg_label"
477 msgstr "Signatur för kontot %s"
478
479 msgid "mcen_ia_emailsetup_account_type"
480 msgstr "Observera: Kan inte redigera kontotypen när konfigurationen är färdig"
481
482 msgid "mcen_ia_emailsetup_defaultname"
483 msgstr "Konto"
484
485 msgid "mcen_ia_emailsetup_intro"
486 msgstr ""
487 "Kontoguiden låter dig ange e-postkonton för användning i din enhet.\n"
488 "Klicka på \"Nästa\" för att fortsätta."
489
490 msgid "mcen_ia_emailsetup_setup_complete"
491 msgstr "Kontokonfigurationen är färdig."
492
493 msgid "mcen_ia_nomessages"
494 msgstr "(inga meddelanden att visa)"
495
496 msgid "mcen_ia_optionalsmtp_connection_name"
497 msgstr "Anslutningsnamn"
498
499 msgid "mcen_ia_optionalsmtp_noconnection"
500 msgstr "(inga anslutningar)"
501
502 msgid "mcen_ia_optionalsmtp_notdefined"
503 msgstr "Inte angiven"
504
505 msgid "mcen_ia_optionalsmtp_note"
506 msgstr "Välj anslutning och redigera SMTP-servrar som ska användas när anslutningen är aktiv"
507
508 msgid "mcen_ia_optionalsmtp_servername"
509 msgstr "Namn på SMTP-server"
510
511 msgid "mcen_ia_select_inline_image_title"
512 msgstr "Välj infogad bild"
513
514 msgid "mcen_ib_add_recipients_first"
515 msgstr "Kunde inte skicka. Inga mottagare."
516
517 msgid "mcen_ib_advsetup_settings_saved"
518 msgstr "Inställningar sparades"
519
520 msgid "mcen_ib_changes_discarded"
521 msgstr "Ändringar förkastade"
522
523 msgid "mcen_ib_getting_items"
524 msgstr "Hämtar"
525
526 msgid "mcen_ib_invalid_email"
527 msgstr "Ogiltig e-postadress"
528
529 msgid "mcen_ib_invalid_servername"
530 msgstr "Ogiltigt servernamn eller IP-adress"
531
532 msgid "mcen_ib_item_unavailable_plaintext"
533 msgstr "Inte tillgängligt i vanligt textläge"
534
535 msgid "mcen_ib_message_sent"
536 msgid_plural "mcen_ib_messages_sent"
537 msgstr[0] "Meddelandet skickat"
538 msgstr[1] "Meddelandena skickades"
539
540 msgid "mcen_ib_message_unableto_cancel_send"
541 msgstr ""
542 "Kunde inte avbryta sändningen.\n"
543 "Meddelandet används."
544
545 msgid "mcen_ib_message_unableto_send"
546 msgstr ""
547 "Kunde inte skicka.\n"
548 "Meddelandet används."
549
550 msgid "mcen_ib_messages_cannot_copy"
551 msgstr ""
552 "Kunde inte kopiera.\n"
553 "Vissa meddelanden är inte tillgängliga."
554
555 msgid "mcen_ib_move_cursor_to_message"
556 msgstr "Flytta först markören till meddelanderutan"
557
558 msgid "mcen_ib_no_message_selected"
559 msgstr "Välj meddelande först"
560
561 msgid "mcen_ib_nothing_to_reply"
562 msgstr "Ingenting att svara på"
563
564 msgid "mcen_ib_outbox_waiting_to_be_sent"
565 msgstr "Meddelandet flyttades till utkorgen och väntar på att skickas"
566
567 msgid "mcen_ib_removing_attachment"
568 msgstr "Tar bort bilaga"
569
570 msgid "mcen_ib_select_one_message"
571 msgstr "Välj endast ett meddelande"
572
573 msgid "mcen_ib_subject_or_body_not_modified"
574 msgstr ""
575 "Kunde inte skicka.\n"
576 "Försäkra dig om att både ämne och meddelandet innehåller någon text."
577
578 msgid "mcen_ib_unable_to_copy_sending_message"
579 msgstr "Kunde inte kopiera meddelanden under tiden de skickas"
580
581 msgid "mcen_ib_unable_to_move_mail_attachment"
582 msgstr "Kunde inte flytta bifogat e-post"
583
584 msgid "mcen_ib_unable_to_open_while_sent"
585 msgstr "Kunde inte öppna meddelanden under tiden de skickas"
586
587 msgid "mcen_ib_unable_to_reply"
588 msgstr "Kunde inte svara på detta meddelande"
589
590 msgid "mcen_ib_unable_to_save_attach_mail"
591 msgstr "Kunde inte spara bifogade meddelanden"
592
593 msgid "mcen_ib_unsupported_link"
594 msgstr "Länktypen stöds inte"
595
596 msgid "mcen_ib_username_pw_incorrect"
597 msgstr "Användarnamnet eller lösenord är felaktigt"
598
599 msgid "mcen_li_emailsetup_email_address"
600 msgstr "E-postadress"
601
602 msgid "mcen_li_emailsetup_name"
603 msgstr "Namn"
604
605 msgid "mcen_li_emailsetup_secure_authentication"
606 msgstr "Använd säker autentisering"
607
608 msgid "mcen_li_emailsetup_secure_connection"
609 msgstr "Säker anslutning"
610
611 msgid "mcen_li_emailsetup_servertype"
612 msgstr "Inkommande server (%s)"
613
614 msgid "mcen_li_emailsetup_smtp"
615 msgstr "Utgående server (SMTP)"
616
617 msgid "mcen_li_emailsetup_type"
618 msgstr "Kontotyp"
619
620 msgid "mcen_li_outbox_failed"
621 msgstr "Misslyckades"
622
623 msgid "mcen_li_outbox_sending"
624 msgstr "Skickar"
625
626 msgid "mcen_li_outbox_suspended"
627 msgstr "Pausad"
628
629 msgid "mcen_li_outbox_waiting"
630 msgstr "Väntar"
631
632 msgid "mcen_li_sort_attachment"
633 msgstr "Bilaga"
634
635 msgid "mcen_li_sort_date"
636 msgstr "Datum"
637
638 msgid "mcen_li_sort_priority"
639 msgstr "Prioritet"
640
641 msgid "mcen_li_sort_sender_recipient"
642 msgstr "Från/Till"
643
644 msgid "mcen_li_sort_size"
645 msgstr "Storlek"
646
647 msgid "mcen_li_sort_subject"
648 msgstr "Ämne"
649
650 msgid "mcen_me_editor_align"
651 msgstr "Justering"
652
653 msgid "mcen_me_editor_align_centred"
654 msgstr "Centrerad"
655
656 msgid "mcen_me_editor_align_left"
657 msgstr "Vänster"
658
659 msgid "mcen_me_editor_align_right"
660 msgstr "Höger"
661
662 msgid "mcen_me_editor_attach_inlineimage"
663 msgstr "Infoga bild…"
664
665 msgid "mcen_me_editor_attachfile"
666 msgstr "Bilfoga fil…"
667
668 msgid "mcen_me_editor_checknames"
669 msgstr "Kontrollera namn"
670
671 msgid "mcen_me_editor_file_format"
672 msgstr "Filformat"
673
674 msgid "mcen_me_editor_font"
675 msgstr "Typsnitt…"
676
677 msgid "mcen_me_editor_format"
678 msgstr "Format"
679
680 msgid "mcen_me_editor_formatted_text"
681 msgstr "Formaterad text"
682
683 msgid "mcen_me_editor_message_priority"
684 msgstr "Meddelandeprioritet"
685
686 msgid "mcen_me_editor_plain_text"
687 msgstr "Vanlig text"
688
689 msgid "mcen_me_editor_priority_high"
690 msgstr "Hög"
691
692 msgid "mcen_me_editor_priority_low"
693 msgstr "Låg"
694
695 msgid "mcen_me_editor_priority_normal"
696 msgstr "Normal"
697
698 msgid "mcen_me_editor_save_as_draft"
699 msgstr "Spara till Utkast"
700
701 msgid "mcen_me_editor_selectrecipients"
702 msgstr "Välj kontakter…"
703
704 msgid "mcen_me_editor_send"
705 msgstr "Skicka"
706
707 msgid "mcen_me_editor_showbcc"
708 msgstr "Visa Bcc"
709
710 msgid "mcen_me_editor_showcc"
711 msgstr "Visa Cc"
712
713 msgid "mcen_me_folder_archive"
714 msgstr "Arkiv"
715
716 msgid "mcen_me_folder_drafts"
717 msgstr "Utkast"
718
719 msgid "mcen_me_folder_inbox"
720 msgstr "Inkorg"
721
722 msgid "mcen_me_folder_outbox"
723 msgstr "Utkorg"
724
725 msgid "mcen_me_folder_sent"
726 msgstr "Skickat"
727
728 msgid "mcen_me_inbox_accounts"
729 msgstr "Konton…"
730
731 msgid "mcen_me_inbox_close"
732 msgstr "Stäng"
733
734 msgid "mcen_me_inbox_close_window"
735 msgstr "Stäng fönster"
736
737 msgid "mcen_me_inbox_close_windows"
738 msgstr "Stäng alla fönster"
739
740 msgid "mcen_me_inbox_copy"
741 msgstr "Kopiera"
742
743 msgid "mcen_me_inbox_cut"
744 msgstr "Klipp ut"
745
746 msgid "mcen_me_inbox_delete"
747 msgstr "Ta bort"
748
749 msgid "mcen_me_inbox_edit"
750 msgstr "Redigera"
751
752 msgid "mcen_me_inbox_email"
753 msgstr "E-post"
754
755 msgid "mcen_me_inbox_folder"
756 msgstr "Mapp"
757
758 msgid "mcen_me_inbox_forward"
759 msgstr "Vidarebefordra"
760
761 msgid "mcen_me_inbox_fullscreen"
762 msgstr "Helskärm"
763
764 msgid "mcen_me_inbox_globalsmtpservers"
765 msgstr "SMTP-servrar…"
766
767 msgid "mcen_me_inbox_help"
768 msgstr "Hjälp"
769
770 msgid "mcen_me_inbox_hidefolders"
771 msgstr "Mappar"
772
773 msgid "mcen_me_inbox_mark_as_read"
774 msgstr "Markera som läst"
775
776 msgid "mcen_me_inbox_mark_as_unread"
777 msgstr "Markera som oläst"
778
779 msgid "mcen_me_inbox_message"
780 msgstr "Meddelande"
781
782 msgid "mcen_me_inbox_messagedetails"
783 msgstr "Detaljer"
784
785 msgid "mcen_me_inbox_moveto"
786 msgstr "Flytta till…"
787
788 msgid "mcen_me_inbox_new"
789 msgstr "Nytt"
790
791 msgid "mcen_me_inbox_normalview"
792 msgstr "Normal skärm"
793
794 msgid "mcen_me_inbox_open"
795 msgstr "Öppna"
796
797 msgid "mcen_me_inbox_open_addressbook"
798 msgstr "Kontakter…"
799
800 msgid "mcen_me_inbox_options"
801 msgstr "Inställningar…"
802
803 msgid "mcen_me_inbox_paste"
804 msgstr "Klistra in"
805
806 msgid "mcen_me_inbox_redo"
807 msgstr "Gör om"
808
809 msgid "mcen_me_inbox_remove_attachments"
810 msgstr "Ta bort bilaga"
811
812 msgid "mcen_me_inbox_reply"
813 msgstr "Svara"
814
815 msgid "mcen_me_inbox_replytoall"
816 msgstr "Svara till alla"
817
818 msgid "mcen_me_inbox_retrieve_contents"
819 msgstr "Hämta innehåll"
820
821 msgid "mcen_me_inbox_search"
822 msgstr "Sök i meddelanden…"
823
824 msgid "mcen_me_inbox_sendandreceive"
825 msgstr "Skicka och ta emot"
826
827 msgid "mcen_me_inbox_sendandreceive_all"
828 msgstr "Alla"
829
830 msgid "mcen_me_inbox_sort"
831 msgstr "Sortera…"
832
833 msgid "mcen_me_inbox_toolbar"
834 msgstr "Visa verktygsrad"
835
836 msgid "mcen_me_inbox_tools"
837 msgstr "Verktyg"
838
839 msgid "mcen_me_inbox_undo"
840 msgstr "Ångra"
841
842 msgid "mcen_me_inbox_view"
843 msgstr "Visa"
844
845 msgid "mcen_me_outbox_cancelsend"
846 msgstr "Avbryt sändning"
847
848 msgid "mcen_me_receiving"
849 msgstr "Hämtar %d/%d"
850
851 msgid "mcen_me_toolbar_sendreceive_all"
852 msgstr "Alla"
853
854 msgid "mcen_me_toolbar_sendreceive_default"
855 msgstr "%s"
856
857 msgid "mcen_me_toolbar_sendreceive_mailbox_n"
858 msgstr "%s"
859
860 msgid "mcen_me_user_renamefolder"
861 msgstr "Byt namn…"
862
863 msgid "mcen_me_viewer_100"
864 msgstr "100 %"
865
866 msgid "mcen_me_viewer_120"
867 msgstr "120 %"
868
869 msgid "mcen_me_viewer_150"
870 msgstr "150 %"
871
872 msgid "mcen_me_viewer_200"
873 msgstr "200 %"
874
875 msgid "mcen_me_viewer_50"
876 msgstr "50 %"
877
878 msgid "mcen_me_viewer_80"
879 msgstr "80 %"
880
881 msgid "mcen_me_viewer_addtocontacts"
882 msgstr "Lägg till i Kontakter…"
883
884 msgid "mcen_me_viewer_attachments"
885 msgstr "Bilagor"
886
887 msgid "mcen_me_viewer_find"
888 msgstr "Sök på sida"
889
890 msgid "mcen_me_viewer_newemail"
891 msgstr "Nytt meddelande"
892
893 msgid "mcen_me_viewer_nextmessage"
894 msgstr "Nästa meddelande"
895
896 msgid "mcen_me_viewer_previousmessage"
897 msgstr "Föregående meddelande"
898
899 msgid "mcen_me_viewer_save_attachments"
900 msgstr "Spara bilaga…"
901
902 msgid "mcen_me_viewer_selectall"
903 msgstr "Markera allt"
904
905 msgid "mcen_me_viewer_view_attachment"
906 msgstr "Visa bilaga"
907
908 msgid "mcen_me_viewer_zoom"
909 msgstr "Zoom"
910
911 msgid "mcen_nc_delete_folder_text"
912 msgstr ""
913 "Ta bort mappen och dess innehåll?\n"
914 "%s"
915
916 msgid "mcen_nc_email_address_not_defined"
917 msgstr ""
918 "Ingen e-postadress har angivits för kontakten %s.\n"
919 "Ange en nu?"
920
921 msgid "mcen_nc_get_msg"
922 msgid_plural "mcen_nc_get_msgs"
923 msgstr[0] "Innehållet i meddelandet måste hämtas först. Hämta nu?"
924 msgstr[1] "Innehållet för dessa meddelanden måste hämtas först. Hämta nu?"
925
926 msgid "mcen_nc_no_email_acnts_defined"
927 msgstr "Inget e-postkonto angivet."
928
929 msgid "mcen_nc_no_email_message_modified_save_changes"
930 msgstr "Meddelandet har ändrats. Spara ändringar?"
931
932 msgid "mcen_nc_no_matching_contacts"
933 msgstr "Inga matchande kontakter hittades"
934
935 msgid "mcen_nc_purge_file_text"
936 msgid_plural "mcen_nc_purge_files_text"
937 msgstr[0] "Det här kommer att ta bort bilagan %s från meddelandet. Fortsätt ändå?"
938 msgstr[1] "Det här kommer att ta bort %d bilagor från meddelandet. Fortsätt ändå?"
939
940 msgid "mcen_nc_purge_file_text_inbox"
941 msgstr "Det här tar bort bilagor från detta meddelande. Fortsätt ändå?"
942
943 msgid "mcen_nc_unable_to_delete_n_messages"
944 msgstr ""
945 "Kunde inte ta bort %s meddelanden.\n"
946 "Meddelanden används eller är redan köade för borttagning."
947
948 msgid "mcen_nc_unknown_certificate"
949 msgstr "Försöker att etablera säker anslutning till servern %s med ett okänt certifikat. Tillåt anslutningar?"
950
951 msgid "mcen_ni_noregistered_viewer"
952 msgstr "Ingen visare hittades för denna filtyp"
953
954 msgid "mcen_ni_view_unknown_certificate"
955 msgstr ""
956 "Okänt certifikat:\n"
957 "%s"
958
959 msgid "mcen_ti_account"
960 msgstr "Konto"
961
962 msgid "mcen_ti_account_settings"
963 msgstr "%s-kontoinställningar för %s"
964
965 msgid "mcen_ti_account_settings_account"
966 msgstr "Konto"
967
968 msgid "mcen_ti_account_settings_userinfo"
969 msgstr "Användarinformation"
970
971 msgid "mcen_ti_accountdetails"
972 msgstr "Kontodetaljer"
973
974 msgid "mcen_ti_add_email_title"
975 msgstr "Lägg till e-postadress till kontakt"
976
977 msgid "mcen_ti_advsetup_retrieval"
978 msgstr "Inkommande"
979
980 msgid "mcen_ti_advsetup_sending"
981 msgstr "Utgående"
982
983 msgid "mcen_ti_connection_connection_name"
984 msgstr "Anslutningsspecifik SMTP-server: %s"
985
986 msgid "mcen_ti_default"
987 msgstr "Standard"
988
989 msgid "mcen_ti_email_signatures_edit_title"
990 msgstr "E-postsignatur"
991
992 msgid "mcen_ti_emailsetup"
993 msgstr "Konfigurera konto "
994
995 msgid "mcen_ti_emailsetup_accounts"
996 msgstr "E-postkonton"
997
998 msgid "mcen_ti_emailsetup_complete"
999 msgstr "Färdigt"
1000
1001 msgid "mcen_ti_emailsetup_incomingdetails"
1002 msgstr "Detaljer om inkommande"
1003
1004 msgid "mcen_ti_emailsetup_outgoingdetails"
1005 msgstr "Detaljer om utgående"
1006
1007 msgid "mcen_ti_emailsetup_userdetails"
1008 msgstr "Användardetaljer"
1009
1010 msgid "mcen_ti_emailsetup_welcome"
1011 msgstr "Välkommen"
1012
1013 msgid "mcen_ti_folder_properties"
1014 msgstr "Mappdetaljer"
1015
1016 msgid "mcen_ti_lastupdated"
1017 msgstr "Senast uppdaterad"
1018
1019 msgid "mcen_ti_message_properties"
1020 msgstr "Meddelandedetaljer"
1021
1022 msgid "mcen_ti_moveto_folders_title"
1023 msgstr "Flytta till mapp"
1024
1025 msgid "mcen_ti_new_folder"
1026 msgstr "Ny mapp"
1027
1028 msgid "mcen_ti_optionalsmtp_servers"
1029 msgstr "Anslutningsspecifika SMTP-servrar"
1030
1031 msgid "mcen_ti_options"
1032 msgstr "Inställningar"
1033
1034 msgid "mcen_ti_options_composing"
1035 msgstr "Komponering"
1036
1037 msgid "mcen_ti_options_updating"
1038 msgstr "Uppdatering"
1039
1040 msgid "mcen_ti_select_attachment_title"
1041 msgstr "Välj bilaga"
1042
1043 msgid "mcen_ti_select_email_title"
1044 msgstr "Välj e-postadresser"
1045
1046 msgid "mcen_ti_select_recipients"
1047 msgstr "Välj mottagare"
1048
1049 msgid "mcen_va_default_signature_tablet"
1050 msgstr "Skickat från Nokia Internet Tablet"
1051
1052 msgid "mcen_va_message_properties_size_noinfo"
1053 msgstr "-"
1054
1055 msgid "mcen_va_never"
1056 msgstr "Aldrig"
1057
1058 msgid "mcen_va_options_connectiontype_all"
1059 msgstr "Valfri anslutning"
1060
1061 msgid "mcen_va_options_connectiontype_wlan"
1062 msgstr "WLAN"
1063
1064 msgid "mcen_va_options_messageformat_html"
1065 msgstr "Formaterad text (HTML)"
1066
1067 msgid "mcen_va_options_messageformat_plain"
1068 msgstr "Vanlig text"
1069
1070 msgid "mcen_va_options_updateinterval_10min"
1071 msgstr "10 min"
1072
1073 msgid "mcen_va_options_updateinterval_15min"
1074 msgstr "15 min"
1075
1076 msgid "mcen_va_options_updateinterval_1h"
1077 msgstr "1 timme"
1078
1079 msgid "mcen_va_options_updateinterval_2h"
1080 msgstr "2 timmar"
1081
1082 msgid "mcen_va_options_updateinterval_30min"
1083 msgstr "30 min"
1084
1085 msgid "mcen_va_options_updateinterval_5min"
1086 msgstr "5 min"
1087
1088 msgid "mcen_va_refreshing"
1089 msgstr "Uppdaterar..."
1090
1091 msgid "mcen_va_serviceprovider_other"
1092 msgstr "Annan..."
1093