Polish translation
authorNikolay Tischenko <niktischenko@gmail.com>
Fri, 25 Mar 2011 15:08:34 +0000 (21:08 +0600)
committerNikolay Tischenko <niktischenko@gmail.com>
Fri, 25 Mar 2011 15:08:34 +0000 (21:08 +0600)
debian/changelog
src/resources/someplayer_it.ts
src/resources/someplayer_pl.ts [new file with mode: 0644]
src/resources/someplayer_ru.ts
src/resources/someplayer_zh_CN.ts
src/resources/someplayer_zh_TW.ts
src/settingsform.cpp
src/src.pro
src/ui/settingsform.ui

index 43ff6d2..a0869f1 100644 (file)
@@ -1,8 +1,6 @@
-someplayer (1.5.4-1) unstable; urgency=low
+someplayer (1.5.4-2) unstable; urgency=low
 
-  * import M3U playlists
-  * added Italian translation
-  * little improvements in main view
+  * added Polish translation
 
  -- somebody Nikolay Tischenko <niktischenko@gmail.com>  Sun, 27 Feb 2011 16:40:36 +0600
 
index 13aa2eb..abcf53b 100644 (file)
@@ -649,7 +649,7 @@ MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemo
     <name>SettingsForm</name>
     <message>
         <location filename="../ui/settingsform.ui" line="14"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="671"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="676"/>
         <source>Settings</source>
         <translation>Impostazioni</translation>
     </message>
@@ -692,15 +692,15 @@ MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemo
     </message>
     <message>
         <location filename="../ui/settingsform.ui" line="174"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="488"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="575"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="493"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="580"/>
         <source>Yes</source>
         <translation>Si</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../ui/settingsform.ui" line="181"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="495"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="582"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="500"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="587"/>
         <source>No</source>
         <translation>No</translation>
     </message>
@@ -765,57 +765,56 @@ MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemo
         <translation>Lingua:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="340"/>
         <source>Italiano</source>
-        <translation>Italiano</translation>
+        <translation type="obsolete">Italiano</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="417"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="422"/>
         <source>Sort album:</source>
         <translation>Ordina gli album:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="443"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="448"/>
         <source>Alphabetical</source>
         <translation>Alfabeticamente</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="450"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="455"/>
         <source>By date</source>
         <translation>Per data</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="462"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="467"/>
         <source>Show track length in library view:</source>
         <translation>Mostra la durata del brano nella visuale collezione:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="555"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="560"/>
         <source>Pause when headphones unplugged:</source>
         <translation>Pausa quando si staccano le cuffie:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="594"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="599"/>
         <source>Use hardware keys</source>
         <translation>Utilizza tasti hardware</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="615"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="620"/>
         <source>Zoom keys control:</source>
         <translation>I tasti per lo zoom controllano:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="624"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="629"/>
         <source>Volume</source>
         <translation>Volume</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="631"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="636"/>
         <source>Tracks</source>
         <translation>Brani</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="643"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="648"/>
         <source>Use FMTX</source>
         <translation>Usa FMTX</translation>
     </message>
diff --git a/src/resources/someplayer_pl.ts b/src/resources/someplayer_pl.ts
new file mode 100644 (file)
index 0000000..f45a34b
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,1237 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!DOCTYPE TS>
+<TS version="2.0" language="pl_PL">
+<context>
+    <name>AboutForm</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/aboutform.ui" line="14"/>
+        <source>About SomePlayer</source>
+        <translation>O SomePlayer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/aboutform.ui" line="120"/>
+        <source>&lt;b&gt;SomePlayer&lt;/b&gt; </source>
+        <translation>&lt;b&gt;SomePlayer&lt;/b&gt; </translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/aboutform.ui" line="130"/>
+        <source>&gt;&lt;</source>
+        <translation>&gt;&lt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/aboutform.ui" line="165"/>
+        <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;Alternative music player for Maemo 5. It includes media-library, playlists, equalizer, and supports many other things.&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;Alternatywny odtwarzacz dla Maemo 5. Zawiera bibliotekę multimediów, playlisty, equalizer i wspiera wiele innych funkcji.&lt;/p&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/aboutform.ui" line="188"/>
+        <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;Licensed under GPLv2&lt;br&gt;
+By Nikolay Tischenko (somebody)&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;SomePlayer&lt;/b&gt; tries to be a full replacement of standard music player for Maemo5 with many other features such as equalizer, custom playlists, smarter random mode, more flexible media-library and improved algorithm for cover searching.&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;Na licencji GPLv2&lt;br&gt;
+Przez Nikolay Tischenko (somebody)&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;SomePlayer&lt;/b&gt; ma stanowić całkowity zamiennik dla standardowego odtwarzacza muzycznego Maemo 5 w wieloma innymi funkcjami takimi jak equalizer, playlisty użytkownika, użyteczniejszą opcję random, bardziej elastyczną bibliotekę multimediów i ulepszony algorytm do wyszukiwania okładek.&lt;/p&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/aboutform.ui" line="212"/>
+        <source>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
+&lt;b&gt;Thanks to:&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
+MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;lknfox (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;fab (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;Pantera1989m (github.com)&lt;br /&gt;willkr (maemo.org)&lt;br /&gt;and other people who tested this player and helped in development&lt;/p&gt;</source>
+        <translation>&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;
+&lt;b&gt;Podziękowania dla:&lt;/b&gt;&lt;br&gt;
+MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;lknfox (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;fab (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;Pantera1989m (github.com)&lt;br /&gt;willkr (maemo.org)&lt;br /&gt;i innych, którzy testowali odtwarzacz i popomogli w jego rozwijaniu&lt;/p&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/aboutform.ui" line="226"/>
+        <source>Online help</source>
+        <translation>Pomoc online</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/aboutform.ui" line="233"/>
+        <source>Donate</source>
+        <translation>Wsparcie finansowe</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>DirectoryView</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/directoryview.ui" line="14"/>
+        <source>Directories</source>
+        <translation>Katalogi</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../directoryview.cpp" line="88"/>
+        <source>Audioclips</source>
+        <translation>Pliki audio</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../directoryview.cpp" line="310"/>
+        <source>Internal memory</source>
+        <translation>Pamięć wewnętrzna</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../directoryview.cpp" line="312"/>
+        <source>Memory card</source>
+        <translation>Karta pamięci</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>EditTagsDialog</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/edittagsdialog.ui" line="14"/>
+        <source>Edit tags</source>
+        <translation>Edycja tagów</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/edittagsdialog.ui" line="22"/>
+        <source>Artist:</source>
+        <translation>Wykonawca:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/edittagsdialog.ui" line="32"/>
+        <source>Album:</source>
+        <translation>Album:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/edittagsdialog.ui" line="42"/>
+        <source>Title:</source>
+        <translation>Tytuł:</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>EqualizerDialog</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/equalizerdialog.ui" line="14"/>
+        <source>Equalizer</source>
+        <translation>Equalizer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/equalizerdialog.ui" line="39"/>
+        <source>+12dB</source>
+        <translation>+12dB</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/equalizerdialog.ui" line="59"/>
+        <source>-12dB</source>
+        <translation>-12dB</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/equalizerdialog.ui" line="219"/>
+        <source>Enable</source>
+        <translation>Uruchom</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/equalizerdialog.ui" line="263"/>
+        <source>Save</source>
+        <translation>Zapisz</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>FmtxSettingsDialog</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="14"/>
+        <source>FMTX Settings</source>
+        <translation>Ustawienia FMTX</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="23"/>
+        <source>Frequency:</source>
+        <translation>Częstotliwość:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="39"/>
+        <source>88</source>
+        <translation>88</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="47"/>
+        <source>89</source>
+        <translation>89</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="55"/>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="353"/>
+        <source>90</source>
+        <translation>90</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="63"/>
+        <source>91</source>
+        <translation>91</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="71"/>
+        <source>92</source>
+        <translation>92</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="79"/>
+        <source>93</source>
+        <translation>93</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="87"/>
+        <source>94</source>
+        <translation>94</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="95"/>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="361"/>
+        <source>95</source>
+        <translation>95</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="103"/>
+        <source>96</source>
+        <translation>96</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="111"/>
+        <source>97</source>
+        <translation>97</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="119"/>
+        <source>98</source>
+        <translation>98</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="127"/>
+        <source>99</source>
+        <translation>99</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="135"/>
+        <source>100</source>
+        <translation>100</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="143"/>
+        <source>101</source>
+        <translation>101</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="151"/>
+        <source>102</source>
+        <translation>102</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="159"/>
+        <source>103</source>
+        <translation>103</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="167"/>
+        <source>104</source>
+        <translation>104</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="175"/>
+        <source>105</source>
+        <translation>105</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="183"/>
+        <source>106</source>
+        <translation>106</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="191"/>
+        <source>107</source>
+        <translation>107</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="209"/>
+        <source>00</source>
+        <translation>00</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="217"/>
+        <source>05</source>
+        <translation>05</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="225"/>
+        <source>10</source>
+        <translation>10</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="233"/>
+        <source>15</source>
+        <translation>15</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="241"/>
+        <source>20</source>
+        <translation>20</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="249"/>
+        <source>25</source>
+        <translation>25</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="257"/>
+        <source>30</source>
+        <translation>30</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="265"/>
+        <source>35</source>
+        <translation>35</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="273"/>
+        <source>40</source>
+        <translation>40</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="281"/>
+        <source>45</source>
+        <translation>45</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="289"/>
+        <source>50</source>
+        <translation>50</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="297"/>
+        <source>55</source>
+        <translation>55</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="305"/>
+        <source>60</source>
+        <translation>60</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="313"/>
+        <source>65</source>
+        <translation>65</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="321"/>
+        <source>70</source>
+        <translation>70</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="329"/>
+        <source>75</source>
+        <translation>75</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="337"/>
+        <source>80</source>
+        <translation>80</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="345"/>
+        <source>85</source>
+        <translation>85</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/fmtxsettingsdialog.ui" line="384"/>
+        <source>Station:</source>
+        <translation>Stacja:</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>LibraryForm</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/libraryform.ui" line="14"/>
+        <source>Library</source>
+        <translation>Biblioteka</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/libraryform.ui" line="343"/>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="174"/>
+        <source>Artists</source>
+        <translation>Wykonawca</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="201"/>
+        <source>Dynamic playlists</source>
+        <translation>Dynamiczne playlisty</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="226"/>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="415"/>
+        <source>Albums by &quot;%1&quot;</source>
+        <translation>Albumy &quot;%1&quot;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="239"/>
+        <source>Tracks from &quot;%1&quot; by &quot;%2&quot;</source>
+        <translation>Utwory od &quot;%1&quot; by &quot;%2&quot;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="249"/>
+        <source>All tracks by &quot;%1&quot;</source>
+        <translation>Wszystkie ścieżki &quot;%1&quot;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="267"/>
+        <source>Tracks in playlist &quot;%1&quot;</source>
+        <translation>Utwory w playliście &quot;%1&quot;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="439"/>
+        <source>Playlists</source>
+        <translation>Playlisty</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="817"/>
+        <source>Search in library</source>
+        <translation>Szukaj w bibliotekach</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>MainWindow</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="14"/>
+        <source>SomePlayer</source>
+        <translation>SomePlayer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="40"/>
+        <source>Main</source>
+        <translation>Główne</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="47"/>
+        <source>Library</source>
+        <translation>Bibliotek</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="53"/>
+        <source>Tools</source>
+        <translation>Narzędzia</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="60"/>
+        <source>Player</source>
+        <translation>Odtwarzacz</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="67"/>
+        <source>Help</source>
+        <translation>Pomoc</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="79"/>
+        <source>About</source>
+        <translation>O</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="84"/>
+        <source>Settings</source>
+        <translation>Ustawienia</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="89"/>
+        <source>Manage library</source>
+        <translation>Zarządzanie biblioteką</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="94"/>
+        <source>Equalizer</source>
+        <translation>Equalizer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="99"/>
+        <source>Set timer</source>
+        <translation>Ustawianie czasu</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="104"/>
+        <source>Save playlist</source>
+        <translation>Zapisywanie playlisty</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="107"/>
+        <source>Ctrl+S</source>
+        <translation>Ctrl+S</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="112"/>
+        <source>Online help</source>
+        <translation>Pomoc online</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/mainwindow.ui" line="117"/>
+        <source>Import playlists</source>
+        <translation>Importowanie playlist</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../mainwindow.cpp" line="225"/>
+        <source>Clear playlist?</source>
+        <translation>Wyczyścić playlistę?</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../mainwindow.cpp" line="271"/>
+        <source>Music off: </source>
+        <translation>Wyłącznie muzyki:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../mainwindow.cpp" line="484"/>
+        <source>Select directory</source>
+        <translation>Wybierz katalog</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>ManageLibraryForm</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/managelibraryform.ui" line="14"/>
+        <source>Manage library</source>
+        <translation>Zarządzanie biblioteką</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/managelibraryform.ui" line="231"/>
+        <source>Added directories:</source>
+        <translation>Dodane katalogi:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/managelibraryform.ui" line="295"/>
+        <source>0 artitst</source>
+        <translation>0 wykonawców</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/managelibraryform.ui" line="302"/>
+        <source>0 albums</source>
+        <translation>0 albumów</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/managelibraryform.ui" line="312"/>
+        <source>0 tracks</source>
+        <translation>0 utworów</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../managelibraryform.cpp" line="66"/>
+        <source>Select directory</source>
+        <translation>Wybierz katalog</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../managelibraryform.cpp" line="126"/>
+        <source>Delete selected directories?</source>
+        <translation>Skasować wybrane katalogi?</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../managelibraryform.cpp" line="145"/>
+        <source>Update selected directories? It may take several minutes</source>
+        <translation>Zaktualizować wybrane katalogi? Może potrwać kilka minut</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../managelibraryform.cpp" line="165"/>
+        <source>Update the entire library? It may take a long time</source>
+        <translation>Zaktualizować całą bibliotekę? Może zając dużo czasu</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>PlayerForm</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/playerform.ui" line="14"/>
+        <source>SomePlayer</source>
+        <translation>SomePlayer</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/playerform.ui" line="124"/>
+        <source>Music off: 00:00:00</source>
+        <translation>Wyłącznie muzyki: 00:00:00</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/playerform.ui" line="472"/>
+        <source>0/0</source>
+        <translation>0/0</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/playerform.ui" line="508"/>
+        <source>&lt;h3&gt;Title&lt;/h3&gt;</source>
+        <translation>&lt;h3&gt;Tytuł&lt;/h3&gt;</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/playerform.ui" line="538"/>
+        <location filename="../ui/playerform.ui" line="558"/>
+        <source>00:00</source>
+        <translation>00:00</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/playerform.ui" line="634"/>
+        <source>&lt;b&gt;Artist&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;album</source>
+        <translation>&lt;b&gt;Wykonawca&lt;/b&gt;&lt;br/&gt;album</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="91"/>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="783"/>
+        <source>Clear playlist</source>
+        <translation>Wyczyść playlistę</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="92"/>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="784"/>
+        <source>Delete</source>
+        <translation>Skasuj</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="93"/>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="242"/>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="282"/>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="785"/>
+        <source>Add to favorites</source>
+        <translation>Dodaj do ulubionych</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="94"/>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="786"/>
+        <source>Enqueue</source>
+        <translation>Kolejkuj</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="95"/>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="787"/>
+        <source>Add to playlists</source>
+        <translation>Dodaj do playlist</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="96"/>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="788"/>
+        <source>Edit tags</source>
+        <translation>Edytowanie tagów</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="242"/>
+        <location filename="../playerform.cpp" line="282"/>
+        <source>Remove from favorites</source>
+        <translation>Usuń z ulubionych</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>PlaylistDialog</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/playlistdialog.ui" line="14"/>
+        <source>Dialog</source>
+        <translation>Dialog</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>PlaylistSortForm</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/playlistsortform.ui" line="14"/>
+        <source>Sorting</source>
+        <translation>Sortowanie</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>QObject</name>
+    <message>
+        <location filename="../libraryform.cpp" line="65"/>
+        <source>All tracks</source>
+        <translation>Wszystkie utwory</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>SavePlaylistDialog</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/saveplaylistdialog.ui" line="14"/>
+        <source>Save playlist</source>
+        <translation>Zapisz playlistę</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/saveplaylistdialog.ui" line="26"/>
+        <source>Existed playlists:</source>
+        <translation>Istniejące playlisty:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/saveplaylistdialog.ui" line="39"/>
+        <source>New: </source>
+        <translation>Nowa:</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>SettingsForm</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="14"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="676"/>
+        <source>Settings</source>
+        <translation>Ustawienia</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="28"/>
+        <source>UI</source>
+        <translation>UI</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="41"/>
+        <source>Library</source>
+        <translation>Biblioteka</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="54"/>
+        <source>System</source>
+        <translation>System</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="103"/>
+        <source>Icons theme:</source>
+        <translation>Schemat ikon:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="129"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="235"/>
+        <source>White</source>
+        <translation>Biały</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="136"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="240"/>
+        <source>Black</source>
+        <translation>Czarny</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="148"/>
+        <source>Use gradient in portrait mode:</source>
+        <translation>Użyj gradientu w trybie portretowym:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="174"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="493"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="580"/>
+        <source>Yes</source>
+        <translation>Tak</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="181"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="500"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="587"/>
+        <source>No</source>
+        <translation>Nie</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="193"/>
+        <source>Active track color:</source>
+        <translation>Kolor aktywnego utworu:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="215"/>
+        <source>Blue</source>
+        <translation>Niebieski</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="220"/>
+        <source>Magenta</source>
+        <translation>Purpurowy</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="225"/>
+        <source>Red</source>
+        <translation>Czerwony</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="230"/>
+        <source>Yellow</source>
+        <translation>Żółty</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="245"/>
+        <source>Light</source>
+        <translation>Jasny</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="250"/>
+        <source>Dark</source>
+        <translation>Ciemny</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="261"/>
+        <source>Orientation:</source>
+        <translation>Tryb:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="287"/>
+        <source>Landscape</source>
+        <translation>Tryb poziomy</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="294"/>
+        <source>Portrait</source>
+        <translation>Tryb portretowy</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="301"/>
+        <source>Auto</source>
+        <translation>Auto</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="313"/>
+        <source>Language:</source>
+        <translation>Język:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <source>Italiano</source>
+        <translation type="obsolete">Włoski</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="422"/>
+        <source>Sort album:</source>
+        <translation>Sortowanie albumu:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="448"/>
+        <source>Alphabetical</source>
+        <translation>Alfabetyczne</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="455"/>
+        <source>By date</source>
+        <translation>Według daty</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="467"/>
+        <source>Show track length in library view:</source>
+        <translation>Pokazuj długość utworu w widoku biblioteki:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="560"/>
+        <source>Pause when headphones unplugged:</source>
+        <translation>Wstrzymaj po odłaczeniu słuchawek:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="599"/>
+        <source>Use hardware keys</source>
+        <translation>Użyj przycisków sprzętowych</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="620"/>
+        <source>Zoom keys control:</source>
+        <translation>Przycisk zoom:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="629"/>
+        <source>Volume</source>
+        <translation>Głośność</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="636"/>
+        <source>Tracks</source>
+        <translation>Utwory</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="648"/>
+        <source>Use FMTX</source>
+        <translation>Używaj FMTX</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>TimerDialog</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="14"/>
+        <source>Set timer</source>
+        <translation>Ustaw czas</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="24"/>
+        <source>Hours</source>
+        <translation>Godziny</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="32"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="158"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="660"/>
+        <source>00</source>
+        <translation>00</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="40"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="166"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="668"/>
+        <source>01</source>
+        <translation>01</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="48"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="174"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="676"/>
+        <source>02</source>
+        <translation>02</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="56"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="182"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="684"/>
+        <source>03</source>
+        <translation>03</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="64"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="190"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="692"/>
+        <source>04</source>
+        <translation>04</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="72"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="198"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="700"/>
+        <source>05</source>
+        <translation>05</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="80"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="206"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="708"/>
+        <source>06</source>
+        <translation>06</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="88"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="214"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="716"/>
+        <source>07</source>
+        <translation>07</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="96"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="222"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="724"/>
+        <source>08</source>
+        <translation>08</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="104"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="230"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="732"/>
+        <source>09</source>
+        <translation>09</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="112"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="238"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="740"/>
+        <source>10</source>
+        <translation>10</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="120"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="246"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="748"/>
+        <source>11</source>
+        <translation>11</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="128"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="254"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="756"/>
+        <source>12</source>
+        <translation>12</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="141"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="643"/>
+        <source>:</source>
+        <translation>:</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="150"/>
+        <source>Minutes</source>
+        <translation>Minuty</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="262"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="764"/>
+        <source>13</source>
+        <translation>13</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="270"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="772"/>
+        <source>14</source>
+        <translation>14</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="278"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="780"/>
+        <source>15</source>
+        <translation>15</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="286"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="788"/>
+        <source>16</source>
+        <translation>16</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="294"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="796"/>
+        <source>17</source>
+        <translation>17</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="302"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="804"/>
+        <source>18</source>
+        <translation>18</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="310"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="812"/>
+        <source>19</source>
+        <translation>19</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="318"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="820"/>
+        <source>20</source>
+        <translation>20</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="326"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="828"/>
+        <source>21</source>
+        <translation>21</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="334"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="836"/>
+        <source>22</source>
+        <translation>22</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="342"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="844"/>
+        <source>23</source>
+        <translation>23</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="350"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="852"/>
+        <source>24</source>
+        <translation>24</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="358"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="860"/>
+        <source>25</source>
+        <translation>25</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="366"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="868"/>
+        <source>26</source>
+        <translation>26</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="374"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="876"/>
+        <source>27</source>
+        <translation>27</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="382"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="884"/>
+        <source>28</source>
+        <translation>28</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="390"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="892"/>
+        <source>29</source>
+        <translation>29</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="398"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="900"/>
+        <source>30</source>
+        <translation>30</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="406"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="908"/>
+        <source>31</source>
+        <translation>31</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="414"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="916"/>
+        <source>32</source>
+        <translation>32</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="422"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="924"/>
+        <source>33</source>
+        <translation>33</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="430"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="932"/>
+        <source>34</source>
+        <translation>34</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="438"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="940"/>
+        <source>35</source>
+        <translation>35</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="446"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="948"/>
+        <source>36</source>
+        <translation>36</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="454"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="956"/>
+        <source>37</source>
+        <translation>37</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="462"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="964"/>
+        <source>38</source>
+        <translation>38</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="470"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="972"/>
+        <source>39</source>
+        <translation>39</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="478"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="980"/>
+        <source>40</source>
+        <translation>40</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="486"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="988"/>
+        <source>41</source>
+        <translation>41</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="494"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="996"/>
+        <source>42</source>
+        <translation>42</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="502"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1004"/>
+        <source>43</source>
+        <translation>43</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="510"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1012"/>
+        <source>44</source>
+        <translation>44</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="518"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1020"/>
+        <source>45</source>
+        <translation>45</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="526"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1028"/>
+        <source>46</source>
+        <translation>46</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="534"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1036"/>
+        <source>47</source>
+        <translation>47</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="542"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1044"/>
+        <source>48</source>
+        <translation>48</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="550"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1052"/>
+        <source>49</source>
+        <translation>49</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="558"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1060"/>
+        <source>50</source>
+        <translation>50</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="566"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1068"/>
+        <source>51</source>
+        <translation>51</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="574"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1076"/>
+        <source>52</source>
+        <translation>52</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="582"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1084"/>
+        <source>53</source>
+        <translation>53</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="590"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1092"/>
+        <source>54</source>
+        <translation>54</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="598"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1100"/>
+        <source>55</source>
+        <translation>55</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="606"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1108"/>
+        <source>56</source>
+        <translation>56</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="614"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1116"/>
+        <source>57</source>
+        <translation>57</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="622"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1124"/>
+        <source>58</source>
+        <translation>58</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="630"/>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1132"/>
+        <source>59</source>
+        <translation>59</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="652"/>
+        <source>Seconds</source>
+        <translation>Sekundy</translation>
+    </message>
+    <message>
+        <location filename="../ui/timerdialog.ui" line="1153"/>
+        <source>Disable</source>
+        <translation>Wyłączone</translation>
+    </message>
+</context>
+<context>
+    <name>ToolsWidget</name>
+    <message>
+        <location filename="../ui/toolswidget.ui" line="14"/>
+        <source>Form</source>
+        <translation>Format</translation>
+    </message>
+</context>
+</TS>
index f4a04ef..9729617 100644 (file)
@@ -649,7 +649,7 @@ MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemo
     <name>SettingsForm</name>
     <message>
         <location filename="../ui/settingsform.ui" line="14"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="671"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="676"/>
         <source>Settings</source>
         <translation>Настройки</translation>
     </message>
@@ -687,15 +687,15 @@ MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemo
     </message>
     <message>
         <location filename="../ui/settingsform.ui" line="174"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="488"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="575"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="493"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="580"/>
         <source>Yes</source>
         <translation>Да</translation>
     </message>
     <message>
         <location filename="../ui/settingsform.ui" line="181"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="495"/>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="582"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="500"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="587"/>
         <source>No</source>
         <translation>Нет</translation>
     </message>
@@ -735,52 +735,51 @@ MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemo
         <translation>Тёмный</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="340"/>
         <source>Italiano</source>
-        <translation>Italiano</translation>
+        <translation type="obsolete">Italiano</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="417"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="422"/>
         <source>Sort album:</source>
         <translation>Сортировка альбомов:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="443"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="448"/>
         <source>Alphabetical</source>
         <translation>По алфавиту</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="450"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="455"/>
         <source>By date</source>
         <translation>По дате</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="462"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="467"/>
         <source>Show track length in library view:</source>
         <translation>Показывать длину трека:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="594"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="599"/>
         <source>Use hardware keys</source>
         <translation>Аппаратные кнопки</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="615"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="620"/>
         <source>Zoom keys control:</source>
         <translation>«Качелька» управляет:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="624"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="629"/>
         <source>Volume</source>
         <translation>Звуком</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="631"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="636"/>
         <source>Tracks</source>
         <translation>Треками</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="643"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="648"/>
         <source>Use FMTX</source>
         <translation>Включить FMTX</translation>
     </message>
@@ -815,7 +814,7 @@ MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemo
         <translation>Язык:</translation>
     </message>
     <message>
-        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="555"/>
+        <location filename="../ui/settingsform.ui" line="560"/>
         <source>Pause when headphones unplugged:</source>
         <translation>Пауза при отключении наушников:</translation>
     </message>
index 9b883b5..b2cc023 100644 (file)
@@ -646,7 +646,7 @@ MrClon (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;hxka (maemoworld.ru)&lt;br /&gt;jerich0 (maemo
     </message>
     <message>
         <source>Italiano</source>
-        <translation>Italiano</translation>
+        <translation type="obsolete">Italiano</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
index 8c57a38..ebc9543 100644 (file)
@@ -646,7 +646,7 @@ By Nikolay Tischenko (somebody)&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b
     </message>
     <message>
         <source>Italiano</source>
-        <translation>Italiano</translation>
+        <translation type="obsolete">Italiano</translation>
     </message>
 </context>
 <context>
index 4dfa6da..b9e9cac 100644 (file)
@@ -36,7 +36,7 @@ SettingsForm::SettingsForm(QWidget *parent) :
 
        _color_map << "blue" << "magenta" << "red" << "yellow" <<
                        "white" << "black" << "light" << "dark";
-       _lang_map << "en" << "it" << "ru" << "zh_CN" << "zh_TW";
+       _lang_map << "en" << "it" << "pl" << "ru" << "zh_CN" << "zh_TW";
 
        QString albumSorting = config.getValue("ui/albumsorting").toString();
        QString showTrackLenght = config.getValue("ui/showtracklenght").toString();
index aa7fca7..9357653 100644 (file)
@@ -293,7 +293,8 @@ OTHER_FILES += \
 TRANSLATIONS   =  resources/someplayer_ru.ts \
        resources/someplayer_zh_CN.ts \
        resources/someplayer_zh_TW.ts \
-       resources/someplayer_it.ts
+       resources/someplayer_it.ts \
+       resources/someplayer_pl.ts
 
 
 unix {
index 289c594..569c8ea 100644 (file)
@@ -66,7 +66,7 @@
    <item>
     <widget class="QStackedWidget" name="stackedWidget">
      <property name="currentIndex">
-      <number>0</number>
+      <number>2</number>
      </property>
      <widget class="QWidget" name="stackedWidgetPage1">
       <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_13">
@@ -78,6 +78,9 @@
        </property>
        <item>
         <widget class="QScrollArea" name="scrollArea_2">
+         <property name="horizontalScrollBarPolicy">
+          <enum>Qt::ScrollBarAlwaysOff</enum>
+         </property>
          <property name="widgetResizable">
           <bool>true</bool>
          </property>
                 </item>
                 <item>
                  <property name="text">
-                  <string>Italiano</string>
+                  <string notr="true">Italiano</string>
+                 </property>
+                </item>
+                <item>
+                 <property name="text">
+                  <string notr="true">Polski</string>
                  </property>
                 </item>
                 <item>
        </property>
        <item>
         <widget class="QScrollArea" name="scrollArea_3">
+         <property name="horizontalScrollBarPolicy">
+          <enum>Qt::ScrollBarAlwaysOff</enum>
+         </property>
          <property name="widgetResizable">
           <bool>true</bool>
          </property>
            <rect>
             <x>0</x>
             <y>0</y>
-            <width>195</width>
-            <height>124</height>
+            <width>592</width>
+            <height>346</height>
            </rect>
           </property>
           <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_14">
        </property>
        <item>
         <widget class="QScrollArea" name="scrollArea_4">
+         <property name="horizontalScrollBarPolicy">
+          <enum>Qt::ScrollBarAlwaysOff</enum>
+         </property>
          <property name="widgetResizable">
           <bool>true</bool>
          </property>
            <rect>
             <x>0</x>
             <y>0</y>
-            <width>221</width>
-            <height>230</height>
+            <width>592</width>
+            <height>346</height>
            </rect>
           </property>
           <layout class="QVBoxLayout" name="verticalLayout_16">