Merge branch 'master' of github.com:ArtemD/SpeedFreak
[speedfreak] / documents / API.txt
2010-05-24 Artem DaniliantsAdded documentation for feteching categories list
2010-05-13 Artem DaniliantsUpdated documentation preparing for refactoring
2010-04-21 Artem DaniliantsUpdated documentation
2010-04-20 Toni JussilaAPI: sending route
2010-03-08 Jukka KurttilaDesign documents added.