Updated the web pages
[urpo] / www / help / index_fi.html
1 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
2 <html><head>
3
4
5
6   
7   <meta content="text/html; charset=ISO-8859-1" http-equiv="content-type"><title>URPO help</title></head><body>
8 <h1>URPO 0.9</h1>
9 <a href="#features">Ominaisuudet</a>&nbsp; <a href="#requiremets">Vaatimukset</a>&nbsp; <a href="#keygen">Avainten luonti</a>&nbsp; <a href="#Settings">Asetukset</a>&nbsp; <a href="#Printing">Tulostaminen</a>&nbsp; <a href="#Debug">Debug</a><br>
10 <br>
11 Unix Remote Printing Operation<br>
12
13
14 Ohjelmisto tiedostojen tulostamiseen palvelimella<br>
15
16
17 © Arto Hyvättinen 2010<br>
18
19
20 <br>
21
22
23 URPO on GPL 3:n mukaan vapaasti käytettävä ohjelmisto. Ohjelmalle ei anneta takuuta. Katso <a href="gpl.html">lisenssi</a>.<br>
24
25
26
27 <h3><a name="features"></a>Mitä URPOlla tehdään?</h3>
28
29
30
31 Urpolla voit tulostaa tiedostoja linux/unix-tietokoneeseen liitettyyn
32 kirjoittimeen. Urpo käyttää tulostimeen tietokoneen <a href="http://www.cups.org">CUPS</a>-järjestelmää. Urpo on suunniteltu käytettäväksi Maemo 5-laitteella.<br>
33
34 <br>
35
36 Voit tulostaa kaikkia CUPS:n tukemia tiedostomuotoja:<br>
37
38 <ul>
39 <li>Tekstitiedostot</li><li>PDF</li><li>PostScript</li><li>HP-GL/2</li><li>Kuvatiedostoja: BMP, GIF, JPG, PhotoCD, PIX, PNG, PNM, TIFF</li>
40 </ul>
41
42
43
44 <h3><a name="requiremets"></a>Tarvittavat ohjelmat <br>
45 </h3>
46
47 Tähän laitteeseen tarvitset <a href="http://www.openssh.org"><span style="font-weight: bold;">openssh</span>-</a>ohjelmiston.<br>
48
49 Tietokoneeseen, johon tulostin on liitetty, tarvitset <span style="font-weight: bold;">cups</span> ja <span style="font-weight: bold;">ssh</span>-palvelimet.
50 CUPS (Common Unix Printing System) on tulostuspalvelin, joka on
51 oletuksena useissa linux-jakeluissa; ssh on suojattuun pääteyhteyteen
52 tarvittava palvelin. Tietokoneen palomuurista on avattava&nbsp;<span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;"></span></span></span>ssh-portti 22, cups:in porttia ei tarvitse avata.<br>
53
54 <h3><a name="keygen"></a>SSH-avaimen luominen</h3>
55 Käyttäjän tunnistamista varten tarvitaan ssh-avainpari. Avainpari luodaan maemo-laitteessa:<br>
56 <code>ssh-keygen -t rsa</code><br>
57 Salasana jätetään tyhjäksi. Muista, minne avaimet tallennetaan! Avainta
58 ei voi tallettaa MyDocs-hakemistoon, koska avain ei saa olla muiden
59 kuin käyttäjän luettavissa.<br>
60 <code>chmod 600 ~/.ssh/id_urpo</code><br>
61 Julkinen avain lisätään palvelimelle (tietokoneelle) kotihakemiston
62 .ssh-hakemiston tiedostoon authorized_keys. Voit käyttää ssh:ta avaimen
63 siirtämiseen.<br>
64 <code>cat ~/.ssh/id_urpo.pub | ssh käyttäjä@tietokone 'cat &gt;&gt; ~./ssh/authorized_keys'</code><br>
65 Yksityisen avaimen sijainti asetetaan URPOn asetuksissa.<br>
66 <h3><a name="Settings"></a>Asetukset</h3>
67 Käynnistyessään ensimmäistä kertaa Urpo kysyy asetuksia. Asetuksiin pääsee myöhemmin valikon <span style="font-weight: bold;">Asetukset</span> -valinnalla.<br>
68 <span style="font-weight: bold;">Tietokoneen nimi tai ip-osoite:</span> Tietokoneen (palvelin) ip-osoite tai nimi, jos laite löytää tietokoneen nimellä.<br>
69 <span style="font-weight: bold;">Käyttäjätunnus: </span>Käyttäjätunnus palvelimessa.<br>
70 <span style="font-weight: bold;">Yksityinen avaintiedosto</span>: Yksityinen ssh-avaintiedosto (private key).<br>
71 <h3><a name="Printing"></a>Tulostaminen</h3>
72 Valitse tulostettava tiedosto (<span style="font-weight: bold;">Selaa</span>).<br>
73 Valitse tulostin.<br>
74 Rajaa halutessasi tulostettavia sivuja, esim. 1,2 tai 3-6 tai 1,5-7 .<br>
75 Voit valita 1,2 tai 4 sivua tulostettavaksi yhdelle arkille.<br>
76 Voit tulostaa kerralla 1-99 kopiota<br>
77 Tulostus käynnistyy <span style="font-weight: bold;">Tulosta</span>-napilla.<br>
78 <br>
79 <h3><a name="Debug"></a>Debug-ikkuna</h3>
80 Valikon <span style="font-weight: bold;">Debug</span>-valinnalla aukeaa
81 ikkuna, jonne tulostuu ongelmien ratkaisemisessa hyödyllistä tietoa,
82 kuten ssh:n kautta ajettavien ohjelmien käynnistyskomennot ja
83 tulostukset.<br>
84 <br>
85 <br>
86 </body></html>