URPO 0.9

Ominaisuudet  Vaatimukset  Avainten luonti  Asetukset  Tulostaminen  Debug

Unix Remote Printing Operation
Ohjelmisto tiedostojen tulostamiseen palvelimella
© Arto Hyvättinen 2010

URPO on GPL 3:n mukaan vapaasti käytettävä ohjelmisto. Ohjelmalle ei anneta takuuta. Katso lisenssi.

Mitä URPOlla tehdään?

Urpolla voit tulostaa tiedostoja linux/unix-tietokoneeseen liitettyyn kirjoittimeen. Urpo käyttää tulostimeen tietokoneen CUPS-järjestelmää. Urpo on suunniteltu käytettäväksi Maemo 5-laitteella.

Voit tulostaa kaikkia CUPS:n tukemia tiedostomuotoja:

Tarvittavat ohjelmat

Tähän laitteeseen tarvitset openssh-ohjelmiston.
Tietokoneeseen, johon tulostin on liitetty, tarvitset cups ja ssh-palvelimet. CUPS (Common Unix Printing System) on tulostuspalvelin, joka on oletuksena useissa linux-jakeluissa; ssh on suojattuun pääteyhteyteen tarvittava palvelin. Tietokoneen palomuurista on avattava ssh-portti 22, cups:in porttia ei tarvitse avata.

SSH-avaimen luominen

Käyttäjän tunnistamista varten tarvitaan ssh-avainpari. Avainpari luodaan maemo-laitteessa:
ssh-keygen -t rsa
Salasana jätetään tyhjäksi. Muista, minne avaimet tallennetaan! Avainta ei voi tallettaa MyDocs-hakemistoon, koska avain ei saa olla muiden kuin käyttäjän luettavissa.
chmod 600 ~/.ssh/id_urpo
Julkinen avain lisätään palvelimelle (tietokoneelle) kotihakemiston .ssh-hakemiston tiedostoon authorized_keys. Voit käyttää ssh:ta avaimen siirtämiseen.
cat ~/.ssh/id_urpo.pub | ssh käyttäjä@tietokone 'cat >> ~./ssh/authorized_keys'
Yksityisen avaimen sijainti asetetaan URPOn asetuksissa.

Asetukset

Käynnistyessään ensimmäistä kertaa Urpo kysyy asetuksia. Asetuksiin pääsee myöhemmin valikon Asetukset -valinnalla.
Tietokoneen nimi tai ip-osoite: Tietokoneen (palvelin) ip-osoite tai nimi, jos laite löytää tietokoneen nimellä.
Käyttäjätunnus: Käyttäjätunnus palvelimessa.
Yksityinen avaintiedosto: Yksityinen ssh-avaintiedosto (private key).

Tulostaminen

Valitse tulostettava tiedosto (Selaa).
Valitse tulostin.
Rajaa halutessasi tulostettavia sivuja, esim. 1,2 tai 3-6 tai 1,5-7 .
Voit valita 1,2 tai 4 sivua tulostettavaksi yhdelle arkille.
Voit tulostaa kerralla 1-99 kopiota
Tulostus käynnistyy Tulosta-napilla.

Debug-ikkuna

Valikon Debug-valinnalla aukeaa ikkuna, jonne tulostuu ongelmien ratkaisemisessa hyödyllistä tietoa, kuten ssh:n kautta ajettavien ohjelmien käynnistyskomennot ja tulostukset.