Add update description and set dependency on 0.10.4
[worldtv99] / debian / control
2010-06-04 Koos VriezenAdd update description and set dependency on 0.10.4
2010-03-08 Koos VriezenSet depends on kmplayer > 0.11.2.900
2009-12-10 Koos VriezenImport worldtv v0.1-5